Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ληξιπρόθεσμα στην Εφορία: Τα «μεγάλα ψάρια» αυξάνουν το φέσι

Φτάνουν τα 105 δισ. ευρώ οι οφειλές προς το Δημόσιο. Οι μικροοφειλέτες περιορίζονται, ενώ αντίθετα όσοι χρωστούν μεγάλα ποσά συνεχίζουν να αυξάνονται. Πώς διαμορφώνεται η πλήρης εικόνα.

Ληξιπρόθεσμα στην Εφορία: Τα «μεγάλα ψάρια» αυξάνουν το φέσι

«Λογιστική» μείωση 7,6 δισ. ευρώ παρουσιάζουν στο τέλος Ιουλίου σε ετήσια βάση τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Από 112,6 δισ. ευρώ περιορίστηκαν σε 105 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της βελτίωσης να συνδέεται με τη διαγραφή χρεών του ΟΣΕ ύψους 10,4 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία αναλύονται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αναδεικνύουν για μια ακόμα φορά μείωση του πλήθους και των χρεών των μικροοφειλετών, σε αντιδιαστολή με τους «μεγάλους», οι οποίοι και αυξήθηκαν και χρωστούν ακόμα περισσότερα στα βερεσέδια της εφορίας.

Από τα στοιχεία της έκθεσης ξεχωρίζουν:

1. Οι οφειλέτες συνολικά μειώθηκαν κατά 245.996 ΑΦΜ (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και ανήλθαν στο τέλος Ιουλίου σε 3.984.904. Η μείωση προέρχεται από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής μέχρι 10.000 ευρώ, στις οποίες συγκεντρώνεται το 91,4% των οφειλετών, με τον αριθμό των οφειλετών να μειώνεται συνολικά κατά 261.853 πρόσωπα. Αντιθέτως, στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής παρατηρείται αύξηση του αριθμού των οφειλετών, με τη μεγαλύτερη, κατά 13.632 πρόσωπα, να καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 10.000 έως 100.000 ευρώ.

 

 

2. Η μείωση του αριθμού των οφειλετών στο εύρος οφειλής μέχρι 10.000 ευρώ συνοδεύεται από μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση κατά 100,4 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, στις υψηλότερες κατηγορίες οφειλής (μέχρι τα 100 εκατ. ευρώ) παρατηρείται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

3. Στο εύρος οφειλών μεταξύ 1 και 100 εκατ. ευρώ καταγράφεται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 799,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές άνω των 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 9,3 δισ. ευρώ, η οποία πηγάζει από τη διαγραφή οφειλών της ΟΣΕ ΑΕ, ύψους 10,4 δισ.

4. Στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 77,7% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Επίσης σημαντικός εξακολουθεί να είναι ο ρόλος των νομικών προσώπων στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής, καθώς συμμετέχουν στις οφειλές κατά 68,8%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιουλίου του 2023 τα 56,1 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.552, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 145 νομικά πρόσωπα.

5. Οι οφειλές κάτω του 1 εκατ. ευρώ προέρχονται σε μεγάλο βαθμό (κατά 64,3%) από φυσικά πρόσωπα, ενώ η συμμετοχή των φυσικών προσώπων στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο είναι ακόμα υψηλότερη σε χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής (ενδεικτικά αγγίζει το 88,5% για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ). Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουλίου του 2023 στα 3.509.966 άτομα, αποτελώντας το 88% του συνόλου των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής.

 

Χρέη μόνο στα χαρτιά

Ποσοστό 25% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 26,3 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Οι οφειλές αυτές σημείωσαν μικρή αύξηση σε ετήσια βάση, κατά 174 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τη μεταβολή του «πραγματικού» ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, δηλαδή του συνολικού μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου, το οποίο σημείωσε μείωση κατά 7,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, αγγίζοντας την 1/8/2023 τα 78,8 δισ. ευρώ.

Από το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, μόνο το 59% αυτού, που αντιστοιχεί σε 46,5 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά), τα οποία αποτελούν το 30,8% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24,2 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 10,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 8,1 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,8 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 10,9 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,7 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων. Με άλλα λόγια, το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 34% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που ισοδυναμεί με το 25% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v