Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διάταξη-ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους συνταξιούχους του Δημοσίου

Γιατί το Δημόσιο ζητούσε πίσω χιλιάδες ευρώ. Τι προβλέπει νέα διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα ανασφάλιστα οχήματα. Ποιους αφορά.

Διάταξη-ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους συνταξιούχους του Δημοσίου

Λύση σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες συνταξιούχους που συνέχισαν να απασχολούνται στο Δημόσιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ο φορέας που απασχολούνται συνέχισε να τους αμείβει βάσει του κλιμακίου που ανήκαν ως εργαζόμενοι. Ο νόμος του 2015, όμως, όριζε ότι μετά τη συνταξιοδότηση, θα έπρεπε να ξεκινήσουν εκ νέου, από το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο της υπηρεσίας. Μάλιστα, όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν φορείς που ζητούσαν την αναδρομική επιστροφή, ποσών τα οποία ξεπερνούν ακόμη και τις 30.000-40.000 ευρώ.

Πλέον, μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο νομοσχέδιο για τα ανασφάλιστα οχήματα, περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία όσοι συνεχίζουν να απασχολούνται μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησής τους, διατηρούν το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν έως την υποβολή της αίτησης, δεν εξελίσσονται σε ανώτερα κλιμάκια, αλλά και δεν επιστρέφουν στο εισαγωγικό κλιμάκιο. Επίσης δεν αναζητούνται πόσα που ήδη έχουν καταβληθεί.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

  • προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διατηρούν το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους και δεν εξελίσσονται μισθολογικά σε ανώτερο κλιμάκιο έως τη λύση της εργασιακής τους σχέσης,
  • δεν καταλογίζονται, ούτε αναζητούνται τυχόν υπερβάλλουσες μισθολογικές απολαβές που έχουν καταβληθεί στους ανωτέρω υπαλλήλους εξαιτίας της μη κατάταξής τους στο εισαγωγικό κλιμάκιο μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους.

Όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, κυριότερα δε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θεωρούσαν ότι εάν απονεμηθεί κύρια σύνταξη -βάσει του συνολικού χρόνου ασφάλισης- σε εργαζόμενο του δημόσιου τομέα που επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολείται μετά τη συνταξιοδότηση, αυτός να πρέπει να τοποθετηθεί στο μισθολογικό κλιμάκιο νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου.

Περαιτέρω, αν η επανατοποθέτηση δεν είχε γίνει άμεσα μετά τη συνταξιοδότηση, οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι κλήθηκαν να επιστρέψουν τα ποσά διαφορών αποδοχών που προκύπτουν σχετικώς ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, για όλο το διάστημα από τη συνταξιοδότηση μέχρι την επανατοποθέτηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v