Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση 7,5% στον Δείκτη Μισθολογικού Κόστους το πρώτο τρίμηνο

Ο δείκτης είχε παρουσιάσει αύξηση 6,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 προς το 2022.

Αύξηση 7,5% στον Δείκτη Μισθολογικού Κόστους το πρώτο τρίμηνο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2024. Ειδικότερα:

▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Α΄ τριμήνου 2024, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2023, παρουσιάζει αύξηση κατά 7,5% έναντι αύξησης 6,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 προς το 2022.

▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Α΄ τριμήνου 2024, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2023, παρουσιάζει αύξηση κατά 6,8% έναντι αύξησης 7,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 προς το 2022.

▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Α΄ τριμήνου 2024, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2023, παρουσιάζει αύξηση κατά 7,9% έναντι αύξησης 6,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 προς το 2022.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v