Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπαίνουν ιδιώτες μάνατζερ σε οκτώ ΔΕΚΟ

Νομοσχέδιο ανοίγει τον δρόμο για υιοθέτηση «μοντέλου ΔΕΗ». Ξεκινά Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο με προίκα 300 εκατ. ευρώ. Σε Υπερταμείο, ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ.

Μπαίνουν ιδιώτες μάνατζερ σε οκτώ ΔΕΚΟ

«Μοντέλο ΔΕΗ» σε οκτώ ΔΕΚΟ, με αιχμή του δόρατος τις συγκοινωνίες και τα ΕΛΤΑ, καθιερώνει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, τις βασικές διατάξεις του οποίου παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, κατά περίπτωση επιτρέπονται υψηλότερες αμοιβές εκτός μισθολογίου, δίνεται ευελιξία στις προμήθειες και ορίζεται η «έξωση» των συνδικαλιστών από τα πειθαρχικά συμβούλια.

«Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι όργανα ελέγχου, όχι όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστών, δεν είναι κριτές οι συνδικαλιστές», τόνισε ο ΥΠΕΘΟ.

Οι ΔΕΚΟ οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου είναι ο ΟΑΣΑ με την ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ, τα ΕΛΤΑ, Hellexpo ΔΕΘ, ΟΚΑΑ, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, ΓΑΙΑ ΟΣΕ, Ελληνικές Αλυκές και η Διώρυγα Κορίνθου.

Ειδικά για τα ΕΛΤΑ, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε πως «δεν μπορούν να παραμείνουν ως έχουν, χρειάζονται βήματα δραστικού εκσυγχρονισμού», σημειώνοντας πως στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες αποκρατικοποίησής τους, οι οποίες απέτυχαν.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του άλλωστε τόνισε πως «στα ΕΛΤΑ θέλουμε να κάνουμε κάτι που έγινε στη ΔΕΗ και πέτυχε».

Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει την απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ από το Υπερταμείο, του οποίου το μοντέλο διακυβέρνησης αναβαθμίζεται, αλλά και τη δημιουργία Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου με συνεισφορά 300 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο και δεδηλωμένη την πρόθεση συμμετοχής της ΕΤΕπ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, το ΤΧΣ έχει κάνει το 90% της δουλειάς του και απομένει μόνο η διάθεση του 18% της Εθνικής και η Τράπεζα Aττικής, εκκρεμότητες που αναμένεται να κλείσουν έως το τέλος του έτους. Οι υπάλληλοι τόσο του ΤΧΣ όσο και του ΤΑΙΠΕΔ μεταφέρονται στο Υπερταμείο.

Οι βασικές ρυθμίσεις

Πιο αναλυτικά, οι βασικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο νέο σχέδιο νόμου προβλέπουν:

«Μοντέλο ΔΕΗ» στις δημόσιες επιχειρήσεις του Υπερταμείου: Υιοθετείται το μοντέλο εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού της ΔΕΗ αναφορικά με ζητήματα στελέχωσης και αμοιβών των διοικήσεων, προσλήψεων προσωπικού και προμηθειών των δημόσιων επιχειρήσεων που αποτελούν θυγατρικές επιχειρήσεις του Υπερταμείου. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα με απλή διαδικασία, με βάση αποφάσεις του διευθύνοντος συμβούλου της κάθε εταιρείας. Μέχρι σήμερα η διαδικασία που προβλέπεται είναι πολλών βημάτων που απαιτεί πολύ χρόνο και στην πράξη καθιστά την εν λόγω διαδικασία εξαιρετικά γραφειοκρατική. H θητεία των στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα θα είναι 4ετής, από 3ετής που είναι σήμερα, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.
 • Απόλυτη ευελιξία στις αμοιβές των στελεχών των ΕΛΤΑ και των υπόλοιπων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ενώ στις θυγατρικές εντός Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. συγκοινωνίες) οι αμοιβές θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΦΚΑ.
 • Οι διαδικασίες προσλήψεων του προσωπικού τους γίνονται πιο ευέλικτες, με έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ εντός 10 ημερών και συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για την πιο αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας.
 • Πιο ευέλικτες προμήθειες. Ο κανονισμός προμηθειών υποβάλλεται στην ΕΑΔΗΣΥ, η οποία θα μπορεί να εκφράσει γνώμη εντός 60 ημερών.
 • Τα πειθαρχικά συμβούλια θα λειτουργούν χωρίς τη συμμετοχή συνδικαλιστών.

Νέο μοντέλο διακυβέρνησης του Υπερταμείου: Το Εποπτικό Συμβούλιο μετονομάζεται σε Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) και οι αρμοδιότητές του περιορίζονται, ώστε να αντιστοιχούν σε όργανο εποπτείας του Υπερταμείου και όχι καθημερινής διοίκησης. Τέτοιες πράξεις καθημερινής διοίκησης, στις οποίες δεν συμμετέχει πλέον το ΣΕΔ, είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Υπερταμείου, η ανάκληση των μελών των ΔΣ των άμεσων θυγατρικών του και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Έτσι, το ΔΣ του ορίζεται ως όργανο αποκλειστικά αρμόδιο για τη διοίκηση της εταιρείας. Επιπρόσθετα, η εκπροσώπηση του ελληνικού δημοσίου στο ΣΕΔ καθίσταται πλέον θεσμική και θα γίνεται από έναν από τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έναν από τους Υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Γενικό Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ.

Συγχωνεύσεις δι’ απορροφήσεως ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ στο Υπερταμείο: Η αποστολή τόσο του ΤΑΙΠΕΔ όσο και του ΤΧΣ έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Άλλωστε, με βάση τον συστατικό του νόμο, το ΤΧΣ έχει διάρκεια ως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Η συγχώνευση ΤΑΙΠΕΔ και Υπερταμείου θα γίνει κατόπιν αποφάσεων γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών, που θα ληφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Έως τότε θα έχει εκδοθεί και Υπουργική Απόφαση για την απορρόφηση του ΤΧΣ από το Υπερταμείο.

Σημειώνεται ότι η συγχώνευση του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου δεν επηρεάζει την αυτόνομη λειτουργία της Μονάδας Ωρίμανσης Έργων, η οποία θα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό εντεταλμένο σύμβουλο με καθεστώς αυτονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Σύμβουλος του Υπερταμείου θα αναλάβει την εσωτερική αναδιοργάνωση δομών και οργάνων μετά τη συγχώνευση.

Δημιουργείται το νέο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο: Για τη δημιουργία του Ταμείου, το Υπερταμείο θα διαθέσει 300 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το ήμισυ του ποσού που θα εισπράξει από την επαναμεταβίβαση των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο Δημόσιο. Πρόκειται για ένα επενδυτικό εργαλείο, αντίστοιχο με εκείνα που λειτουργούν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα παρέχει κίνητρα για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ιδιαίτερα σε τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς αλλά έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου:

 • Θα υλοποιεί επενδύσεις στην Ελλάδα, σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας, όπου παρατηρείται επενδυτικό κενό, χωρίς να ανταγωνίζεται υφιστάμενα funds.
 • Θα καταρτίζει τριετές επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση του Υπερταμείου.
 • Θα μπορεί να συμμετέχει ως συνεπενδυτής με άλλα ταμεία και φορείς κυρίως με μειοψηφικές συμμετοχές στις επενδύσεις ή με υβριδικά εργαλεία.
 • Το επενδυτικό του κεφάλαιο που θα αποεπενδύεται, θα επανεπενδύεται σύμφωνα με την Επενδυτική Πολιτική, κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζει τους εθνικούς λογαριασμούς.
 • Η επιλογή της διοικητικής του ομάδας θα γίνεται από το Υπερταμείο με κριτήρια την επιστημονική κατάρτιση-αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικά, επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων μεγάλων έργων κ.λπ.
 • Το Υπερταμείο έχει προσλάβει την Blackrock, η οποία θα εισηγηθεί για την πιο κατάλληλη εταιρική δομή και οργάνωση του νέου Επενδυτικού Ταμείου. Η εισήγηση θα τεθεί προς έγκριση από τον Υπουργείο Οικονομικών.

ΕΤΑΔ: Τέλος, παράλληλα με όλα τα παραπάνω, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και το σχέδιο του Υπουργείου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ.  Συγκεκριμένα:

 • Προχωρούν διαγωνισμοί σε συνεργασία με το Υπερταμείο για τη χαρτογράφηση 36.000 ακινήτων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ.
 • Με βάση αυτόν τον διαγωνισμό, αναμένεται πως 6.000 ακίνητα θα αποτιμηθούν, ενώ στο τέλος 1.000 εξ αυτών θα μπουν στο άμεσο πλάνο ωρίμανσης και αξιοποίησης.
 • Δεν θα γίνουν 1.000 διαφορετικοί διαγωνισμοί. Θα βγουν διαφορετικά «πακέτα» με διαφορετικές ενδεχομένως εταιρείες για κάθε ένα από αυτά, προκειμένου η διαδικασία να προχωρήσει πιο γρήγορα.
 • Ενισχύεται η συνεργασία της ΕΤΑΔ με το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο. Για παράδειγμα, για το ακίνητο του Ταε-Κβο-Ντο στο Φάληρο, ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος και πλέον η ΕΤΑΔ σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσουν από κοινού σε έρευνα αγοράς για να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v