Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΑΕΕ: Πόσα είναι πώς κατανέμονται τα ασφαλιστήρια συμβολαίων κατοικίας

«Τα αποτελέσματα της έρευνας διαχρονικά, θα επιτρέψουν τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι φυσικών καταστροφών», αναφέρει ανακοίνωση της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

ΕΑΕΕ: Πόσα είναι πώς κατανέμονται τα ασφαλιστήρια συμβολαίων κατοικίας

«Στόχος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), είναι (μεταξύ άλλων) η αντιμετώπιση του κενού προστασίας της κοινωνίας έναντι φυσικών καταστροφών. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κενού προστασίας απαιτεί μια ευρεία προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, και την πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης της ασφάλισης», αναφέρει σε ανακοίνωση ΕΑΕΕ.

«Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, σχετικά με την παρακολούθηση σε συστηματική βάση της εξέλιξης του πλήθους των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών ανά τρίμηνο. Τα αποτελέσματα της έρευνας διαχρονικά, θα επιτρέψουν τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι φυσικών καταστροφών. Μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης προστατεύονται οι άνθρωποι, οι περιουσίες τους και οι επιχειρήσεις. Έτσι, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία της κοινωνίας και στην σταθεροποίηση της οικονομίας».

Σύμφωνα με την έρευνα για το τρίμηνο 31/12/2023 - 30/09/2023 προκύπτουν τα εξής ευρήματα:

 • Πλήθος συμβολαίων κατοικίας 1.159.332 (+6,7%, από 1.086.037)
 • Ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης χώρας στο 18,2% (από 17%)
 • Από τις ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου: 995.936 (+1,3%, από 983.361)
  • Ασφαλισμένες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό 522.222 (52,4% του συνόλου)
  • Ασφαλισμένες για σεισμό μόνο 286.553 (28,8% του συνόλου)
  • Ασφαλισμένες για καιρικά φαινόμενα μόνο 140.744 (14,1% του συνόλου)
  • Με ενδιαφέρον 619.140 (62,2% του συνόλου)
  • Εντοπιζόμενες στην Αττική 453.578 (45,5% του συνόλου)

Η έρευνα καταγράφει το πλήθος ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας και τα μερίζει σύμφωνα με:

 • Την κάλυψη για καιρικά φαινόμενα (τουλάχιστον μία από τις καλύψεις: θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χαλάζι, χιόνι) ή / και σεισμού
 • Ξεχωριστά καταγράφονται τα συμβόλαια που παρέχουν την κάλυψη της πυρκαγιάς χωρίς τις καλύψεις καιρικών φαινομένων ή / και σεισμού (περιλαμβάνεται η δασική πυρκαγιά)
 • Την κάλυψη για: Κτίριο μόνο / Κτίριο & Περιεχόμενο ή Περιεχόμενο μόνο o Την ύπαρξη ή όχι ενυπόθηκου ενδιαφέροντος για τα συμβόλαια που καλύπτουν Κτίριο μόνο / Κτίριο & Περιεχόμενο
 • Τον Ταχυδρομικό Κώδικα των ασφαλισμένων κατοικιών, ταξινομημένων σε ομάδες σύμφωνα με τα 2 πρώτα ψηφία του ΤΚ
 • 25 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις
 • 98,6% της παραγωγής των ασφαλίσεων Περιουσίας

* Δείτε όλη την έρευνα, πίνακες και γραφήματα, στη στήλη "συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v