Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Αύξηση τζίρου στα 10,6 εκατ. στο εξάμηνο

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2013 ανήλθαν σε κέρδη 13,72 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -1,11 εκατ. Ευρώ του εξαμήνου 2012.

Βαρβαρέσος: Αύξηση τζίρου στα 10,6 εκατ. στο εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών της Βαρβαρέσος για το εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκε σε 10,61 εκατ. Ευρώ έναντι 7,38 εκατ. Ευρώ το εξάμηνο του 2012.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 7,06 εκατ. Ευρώ ποσοστό 66,49% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2013 ανήλθαν σε κέρδη 13,72 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -1,11 εκατ. Ευρώ του εξαμήνου 2012.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας για το εξάμηνο εμφανίζουν κέρδη 12,72 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών - 2,32 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Επισημαίνουμε ότι στις 28.06.2013 ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιχορήγησης ύψους 14.000.000 Ευρώ , τα οποία διατέθηκαν στις δανείστριες Τράπεζες για μείωση μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας. Το γεγονός αυτό επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα της εταιρίας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v