Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ.

Η εταιρία Βαράγκης γνωστοποιεί ότι στη σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν αλλαγές, σύμφωνα με την από 8/12/2006 απόφασή του, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Μιχάλη Μαϊλλη από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Βαράγκης: Αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ.
Η εταιρία Βαράγκης γνωστοποιεί ότι στη σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν αλλαγές, σύμφωνα με την από 8/12/2006 απόφασή του, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Μιχάλη Μαϊλλη από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

* κα. Ελένη Βαράγκη, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.

* κ. Πέτρος Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

* κ. Δημήτρης Βαράγκης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

* κ. Εμμανουήλ Μαργωμένος, μη εκτελεστικό μέλος.

* κ. Gerard Nordon, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

* κ. Γεώργιος Πούπλης, μέλος.

* κ. Ιωάννης Ψυντρίδης, μέλος.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το ως άνω διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία έως την τακτική γενική συνέλευση του έτους 2008 (που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους από 1.1.2007 έως 31.12.2007).

Σημειώνεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής χορηγούνται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελένη Βαράγκη, και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτριο Βαράγκη, όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, οι κ.κ. Π. Παπανικολάου και G. Nordon, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v