Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Αύξηση τζίρου - περιορισμός ζημιών

Αύξηση στις πωλήσεις κατά 33% και περιορισμό των ζημιών, παρουσίασε στο α’ τρίμηνο του 2007, η εταιρία Βαράγκης, της οποίας η γενική συνέλευση που συνήλθε στις 31/5/07 με απαρτία 69,55%, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για το 2006.

Βαράγκης: Αύξηση τζίρου - περιορισμός ζημιών
Αύξηση στις πωλήσεις κατά 33% και περιορισμό των ζημιών, παρουσίασε στο α’ τρίμηνο του 2007, η εταιρία Βαράγκης, της οποίας η γενική συνέλευση που συνήλθε στις 31/5/07 με απαρτία 69,55%, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για το 2006.

Η γ.σ. επικύρωσε την εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Gerard Nordon, ο οποίος εξελέγη την 8.12.2006 στη θέση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Μαϊλλη.

Τέλος κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Δημήτρης Βαράγκης ανέλυσε στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσης 2006 και ανέπτυξε τις προοπτικές της εταιρίας και τις κινήσεις στις οποίες προβαίνει με στόχο την αύξηση των πωλήσεων, την επιστροφή της στην κερδοφορία και την ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά.

Συγκεκριμένα για τους σκοπούς αυτούς η εταιρία το 2007 προβαίνει σε επενδύσεις και προγραμματισμένες ενέργειες όπως το λανσάρισμα νέας σειράς επίπλων πρωτοποριακής γραμμής, την αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων ”Δια Χειρός Βαράγκη”, την ενεργή δράση της στον τομέα των ειδικών επαγγελματικών έργων και την ισχυροποίηση της παρουσίας της στους τομείς των επίπλων επώνυμου ελληνικού σχεδιασμού (VARANGIS SCHEMATA), του επαγγελματικού επίπλου και εξοπλισμού γραφείου, των επίπλων σπιτιού σύγχρονου design και των συστημάτων δόμησης χώρων γραφείων.

Επιπλέον ο κ. Δ. Βαράγκης αναφέρθηκε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31.3.2007 που νομίμως δημοσιεύονται και ενημέρωσε τους μετόχους ότι τα μεγέθη του α’ τριμήνου 2007, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006, είναι βελτιωμένα τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα ο κ. Βαράγκης ανέφερε ότι οι πωλήσεις της εταιρίας είναι αυξημένες κατά 33% (2.357 χιλ. ευρώ έναντι 1.768 χιλ. ευρώ της περσινής χρήσης) με παράλληλη μείωση των εξόδων διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας κατά 14%, ενώ αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων (ζημίες) είναι βελτιωμένα κατά 40% (320 χιλ. ευρώ έναντι 535 χιλ. ευρώ) και το EBITDA είναι βελτιωμένο κατά 302 χιλ. ευρώ, παρότι κινείται σε αρνητικά επίπεδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v