Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Αύξηση 12,2% στο τζίρο

Αύξηση πωλήσεων κατά 12,2%, των EBITDA κατά 32,8% και των κερδών προ φόρων κατά 157,2%, έναντι των αντίστοιχων περσινών αποτελεσμάτων, σημείωσε το α΄εξάμηνο του 2002, η εταιρία Μπουτάρης σε ενοποιημένο επίπεδο.

Μπουτάρης: Αύξηση 12,2% στο τζίρο
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Μπουτάρης, παρουσίασε αύξηση κατά 12,2% και ανήλθε σε 36,9 εκατ. ευρώ το α΄εξάμηνο του 2002, έναντι 32,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η αύξηση αυτή οφείλεται, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στη συνεχή επιτυχή πορεία της μπύρας ΜΥΘΟΣ στην Ελληνική αγορά, καθώς και στην καλή πορεία που παρουσιάζουν τα κρασιά ΜΠΟΥΤΑΡΗ & ΚΑΜΠΑ του ομίλου.Το μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 48,1% έναντι 46,2% του α’ εξαμήνου 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες περίπου.

Τα λειτουργικά κέρδη EBIDTA του ομίλου διαμορφώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο στα 6,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 32,8% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου (4,6 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2001).

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 179,6% και ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας στο α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 157,2% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου (0,5 εκατ. ευρώ).

Τέλος, η Διοίκηση εκτιμά ότι η πολύ καλή πορεία των αποτελεσμάτων κατά το α’ εξάμηνο, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά, θα συνεχισθεί και κατά το β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v