Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ίδρυση εταιρίας από Infotech -Deutsche Bank

Στην ίδρυση εταιρίας, με ποσοστά συμμετοχής 20% και 80% αντίστοιχα, θα προχωρήσουν οι Άλφα Γκρίσιν Infotech και Deutsche Bank, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με σκοπό την από κοινού εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ίδρυση εταιρίας από Infotech -Deutsche Bank
Στην ίδρυση εταιρίας, με ποσοστά συμμετοχής 20% και 80% αντίστοιχα, θα προχωρήσουν οι Άλφα Γκρίσιν Infotech και Deutsche Bank, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με σκοπό την από κοινού εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ειδικότερα, η συνεργασία Άλφα Γκρίσιν Infotech και Deutsche Bank συνίσταται στην από κοινού δημιουργία και εκμετάλλευση πάρκων αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας στον ελληνικό αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο, στις χώρες όπου η Άλφα Γκρίσιν Infotech έχει παρουσία.

Σε πρώτη φάση θα αναπτυχθούν τα τρία αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 52 MW, στη Πελοπόννησο, για τα οποία η Άλφα Γκρίσιν Infotech έχει υποβάλει αιτήσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η επένδυση των πάρκων αυτών, για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μετρήσεις αιολικού δυναμικού, θα είναι συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ περίπου.

Παράλληλα, θα ξεκινήσουν άμεσα μετρήσεις αιολικού δυναμικού για ένα τέταρτο πάρκο ισχύος 120 MW και επένδυσης 130 εκατ. ευρώ, ενώ εξετάζεται μια σειρά από άλλες περιοχές τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω επενδύσεων, οι Άλφα Γκρίσιν Infotech και Deutsche Bank θα προχωρήσουν, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων νομικών και τεχνικών ελέγχων, εντός του έτους, στην ίδρυση εταιρίας με ποσοστά συμμετοχής 20% και 80% αντίστοιχα.

Η συμμετοχή της Άλφα Γκρίσιν Infotech στο νέο σχήμα θα χρηματοδοτηθεί μέσω ιδίων αλλά και δανειακών κεφαλαίων. Η σχέση αυτή ιδίων/δανειακών κεφαλαίων δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v