Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Infotech-Deutsche Bank: Ξεκίνησε το joint venture

Ξεκίνησε το joint venture των Infotech -Deutsche Bank, καθώς ολοκληρώθηκε η σύσταση της εταιρίας Deutsche Aeolia, µε ποσοστά συµµετοχής 20% και 80% αντίστοιχα και αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ.

Infotech-Deutsche Bank: Ξεκίνησε το joint venture
Ξεκίνησε το joint venture των Infotech -Deutsche Bank, καθώς ολοκληρώθηκε η σύσταση της εταιρίας Deutsche Aeolia, µε ποσοστά συµµετοχής 20% και 80% αντίστοιχα και αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ.

Σκοπός της νέας εταιρίας είναι η ανάπτυξη και εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v