Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. Δημητρίου: Στο 4% το επιτόκιο της 12ης περιόδου της Β σειράς ΜΟΔ

Η δωδέκατη περιόδου εκτοκισμού της Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2017 και έληξε την 9η Μαρτίου 2017.

Γ.Ε. Δημητρίου: Στο 4% το επιτόκιο της 12ης περιόδου της Β σειράς ΜΟΔ

Σύμφωνα με τους επιμέρους όρους της Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, που εκδόθηκε από την εταιρεία Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε. την 23η Σεπτεμβρίου 2011, το επιτόκιο της δωδέκατης περιόδου εκτοκισμού της Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, η οποία άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2017 και έληξε την 9η Μαρτίου 2017, ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό 4,00 %.

Το προαναφερόμενο επιτόκιο αναλύεται ως εξής:

Επιτόκιο Ε.Κ.Τ.: 0,00 %

Περιθώριο (spread): 4%

Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v