Άλφα Γκρίσιν: Ο Δ. Θυμής νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η θητεία του νέου μέλους λήγει με τη λήξη της θητείας των υπόλοιπων μελών του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή στις 30.06.2019.

Άλφα Γκρίσιν: Ο Δ. Θυμής νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Η Άλφα Γκρίσιν γνωστοποιεί την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτριου, για επαγγελματικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 03.04.2017, έκανε δεκτή την παραίτηση του κου Παπακωνσταντίνου Δημήτριου και αφού τον ευχαρίστησε για την πολύτιμη συνεισφορά του, εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τον κο Δημήτριο Θυμή, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο κ. Δημήτριος Θυμής πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία του λήγει με τη λήξη της θητείας των υπόλοιπων μελών του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ. στις 30.06.2019, με την επιφύλαξη της έγκρισης της εκλογής του από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατ' άρθρον 3§1 του ν.3016/2002.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v