Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Καραμολέγκος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία από την 28α Ιουνίου 2017 μέχρι και την 28α Ιουνίου 2022.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Καραμολέγκος

Η Καραμολέγκος γνωστοποίησε πως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την Τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 28/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 28/06/2017  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  θα διοικήσει την εταιρεία από την 28α  Ιουνίου 2017 μέχρι και την 28α  Ιουνίου 2022  με την παρακάτω σύνθεση:

1. Δημήτριος Κανελλόπουλος του Νικολάου και της Παρασκευής, Οικονομολόγος,  Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

2.Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας,  Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

3. Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)

4. Βασίλειος Παντελής του Γεωργίου και της Αρετής, Οικονομολόγος, Μέλος (εκτελεστικό μέλος)

5. Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου και της Μαριάνθης, επιχειρηματίας, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος)

6. Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου και της Ελένης, Οικονομολόγος, Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

7. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου και της  Ησαΐα, Οικονομολόγος,    Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

8. Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνα και της Μαρίας, Χημικός Μηχανικός, Μέλος (μη εκτελεστικό).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v