Στις 22 Σεπτεμβρίου η επαναληπτική ΓΣ της Axon Συμμετοχών

Δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική ΓΣ της 8ης Σεπτεμβρίου λόγω έλλειψης απαρτίας.

Στις 22 Σεπτεμβρίου η επαναληπτική ΓΣ της Axon Συμμετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΧΟΝ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2017 εμφανίστηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 15,42% του Μετοχικού Κεφαλαίου και κατά συνέπεια δεν ελήφθησαν αποφάσεις επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 10/08/2017 ανακοίνωση-πρόσκληση της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v