Τηλέτυπος: Ο Παντελής Ντίλης υπέβαλε την παραίτηση του από το ΔΣ

Στις 21 Μαρτίου υπεβλήθη η παραίτηση.

Τηλέτυπος: Ο Παντελής Ντίλης υπέβαλε την παραίτηση του από το ΔΣ
Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι την 21.3.2018 υπεβλήθη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η παραίτηση του μη εκτελεστικού µέλους ∆.Σ. κ. Παντελή Ντίλη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v