Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Στο πρωτοδικείο η συμφωνία εξυγίανσης

Με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 80% οι πιστωτές της Εταιρίας, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται σε νέο φορέα έναντι τιμήματος 2,595 εκατ. ευρώ και της ανάληψης μέρους των υποχρεώσεών της.

Βαράγκης: Στο πρωτοδικείο η συμφωνία εξυγίανσης

H ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει ότι επετεύχθη συμφωνία εξυγίανσής της την επικύρωση της οποίας, σύμφωνα με τα άρθρα 106β και δ τον Ν. 3588/2007, όπως ισχύει, αιτήθηκε σήμερα η Εταιρία στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών. Δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης ορίστηκε η 10η Οκτωβρίου 2019.

Με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 80% οι πιστωτές της Εταιρίας, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στον νέο φορέα έναντι τιμήματος 2,595 εκατ. ευρώ και της ανάληψης μέρους των υποχρεώσεών της.

Τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με την Συμφωνία Εξυγίανσης, και στην συνέχεια η Εταιρία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.

Αυτονόητα η συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση της σχετικής επικύρωσής της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Επιπλέον, όπως σημειώνει η εταιρία, μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης της επιχείρησης μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της Συμφωνίας Εξυγίανσης από τον νέο φορέα, επιτυγχάνεται η ομαλή συνέχιση της τρέχουσας δραστηριότητας της Εταιρίας, η πλήρης λειτουργία των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και η διατήρηση όλων των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. 

Η Εταιρία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με την πορεία της αίτησής της.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v