Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Στις 16/8 η αποκοπή του μερίσματος

Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό, µετά την παρακράτηση του φόρου 10% που αναλογεί, ανέρχεται σε 0,2646 ευρώ ανά µετοχή.

Πλαστικά Κρήτης: Στις 16/8 η αποκοπή του μερίσματος

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Πλαστικά Κρήτης, της 26ης Ιουλίου 2019, όπου ενέκρινε οµόφωνα τη διανοµή µερίσµατος 0,294 ευρώ ανά µετοχή, ανακοινώνονται τα εξής:

Το µέρισµα που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 0,294 ευρώ ανά µετοχή, προερχόµενο από κέρδη της χρήσεως 2018.

Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό, µετά την παρακράτηση του φόρου 10% που αναλογεί, ανέρχεται σε 0,2646 ευρώ ανά µετοχή.

Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019. ∆ικαιούχοι του εν λόγω µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων κατά την 19η Αυγούστου 2019 (Record Date).

Ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής µερίσµατος ορίζεται η Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019.

H καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v