Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αττικές Εκδόσεις: Εξαγόρασε την «The Toc Digital Media» έναντι €399,9 χιλ.

Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας «The Toc Digital Media Υπηρεσίες Ενημέρωσης Α.Ε.» είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση των ιστοσελίδων www.thetoc.gr και www.womantoc.gr .

Αττικές Εκδόσεις: Εξαγόρασε την «The Toc Digital Media» έναντι €399,9 χιλ.

Η διοίκηση της εταιρείας Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 12/11/2019, προχώρησε στην εξαγορά 183.204 κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «The Toc Digital Media Υπηρεσίες Ενημέρωσης Α.Ε.», που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 399.900,97 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας «The Toc Digital Media Υπηρεσίες Ενημέρωσης Α.Ε.» είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση των ιστοσελίδων www.thetoc.gr και www.womantoc.gr .

Ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού του, συνεχίζει τις επενδύσεις του στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (digital media), με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ώστε να προσαρμοστεί πλήρως και ανταγωνιστικά, στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται διεθνώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v