Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ικτίνος: Σε εκκαθάριση μπαίνει η Ικτίνος Μάρμαρον

Οι μέτοχοι της Ικτίνος αποφάσισαν επίσης στην έκτακτη γενική συνέλευσή τους να συνεχίσουν την αγορά ιδίων μετοχών

Ικτίνος: Σε εκκαθάριση μπαίνει η Ικτίνος Μάρμαρον

Την διακοπή εργασιών της Ικτίνος Μάρμαρον και τη θέση αυτής σε εκκαθάρισης για λόγους οικονομίας κλίμακας και την επαναδραστηριοποίηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά από τη μητρική εταιρεία, αποφάσισαν οι μέτοχοι της Ικτίνος στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευσή τους.

Επίσης, αποφάσισαν την συνέχιση της αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω του Χ.Α,  με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

-Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες
-Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 4,00
-Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,50
-Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Η εταιρεία κατέχει αυτή τη στιγμή ήδη 469.916 μτχ. βάσει των προηγούμενων αποφάσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v