Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επέστρεψε στα κέρδη η Unibios

Σημαντικό στοιχείο του 2019 ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, εξέλιξη που βελτίωσε την κεφαλαιακή διάρθρωση και τη ρευστότητα της εισηγμένης.

Επέστρεψε στα κέρδη η Unibios

Αύξηση κύκλου εργασιών (από τα 8,02 στα 8,34 εκατ. ευρώ), και λειτουργικών επιδόσεων EBITDA (από τα 508 χιλ. στο 1,14 εκατ. ευρώ) σημείωσε το 2019 η Unibios, επιστρέφοντας παράλληλα σε θετικό πρόσημο το τελικό της αποτέλεσμα (καθαρά κέρδη 100 χιλ. έναντι ζημίας 393 χιλ. ευρώ το 2018).

Σημαντικό στοιχείο επίσης του 2019 ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, εξέλιξη που βελτίωσε την κεφαλαιακή διάρθρωση και τη ρευστότητα της εισηγμένης.

Σε ότι αφορά τη φετινή της πορεία, η διοίκηση της Unibios σημειώνει:

«Με την έξοδο από το πρόγραμμα εποπτείας/οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδος τον Αύγουστο του 2019, την ένταξη της στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ τον Μάρτιο του 2020 και την γενικότερη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι προσδοκίες για το 2020 ήταν πολύ αισιόδοξες.

Ωστόσο, η τρέχουσα υγειονομική κρίση, συνεπεία του COVID-19, ανέτρεψε την μέχρι τον Μάρτιο του 2020 εικόνα με τρόπο που δεν μπορεί να αποτυπωθεί με αριθμούς σε αυτό το στάδιο. Τα επιβληθέντα μέτρα περιορισμού και καταστολής εργασιών στην οικονομική δραστηριότητα της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, αναμένεται να επηρεάσει τόσο τα επιχειρηματικά όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020. Ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων η εξέλιξη των τουριστικών ροών που αφορά ιδιαίτερα τον Όμιλο μας, καθώς και από την υλοποίηση νέων κρατικών επενδύσεων σε υποδομές ύδατος.

Η πρόσκαιρη, θέλουμε να ελπίζουμε, διακοπείσα λειτουργία των επιχειρήσεων τουρισμού και η δυσλειτουργία των ΟΤΑ που προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες επεξεργασίας ύδατος σε όλη την επικράτεια θα έχουν αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου.

Oι κλάδοι των κατασκευών και των δομικών υλικών βραχυπρόθεσμα αναμένεται να πληγούν λιγότερο από την κρίση (ο Οίκος Moody’s τους χαρακτηρίζει ως κλάδους «χαμηλού κινδύνου»), αλλά θα υπάρξουν βεβαίως και σε αυτούς τους κλάδους συνέπειες από την πτώση των πωλήσεων.

Για τον Όμιλό μας, στην παρούσα φάση, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό, η διοίκηση παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τις πιθανές επιπτώσεις του COVID-19. Ευθυγραμμιζόμενη με όλα τα πρωτόκολλα προστασίας, έχει ήδη θέσει σε πλήρη εφαρμογή ένα σχέδιο διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας.

Η Watera Ελλάς συμμορφώθηκε πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και στο πλαίσιο αυτό έκανε χρήση όλων των διευκολύνσεων και παρατάσεων για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της. Επίσης, τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο και εφαρμόζονται, όπου είναι δυνατό, συστήματα για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Τέλος, έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες ρυθμίσεις για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Παρά την οικονομική κρίση που πλήττει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στη Ελλάδα και το εξωτερικό, η Εταιρεία θα επικεντρωθεί στην διεύρυνση του πελατολογίου της και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση νέων ευκαιριών στον τομέα των δραστηριοτήτων της και της αξιοποίησης των υπαρχόντων δομών της.

Επί του παρόντος η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η κρίση θα είναι παροδική και το 2021 θα επανέλθει στον αρχικά εκτιμώμενο κύκλο εργασιών της, εφόσον βρεθεί η αναγκαία φαρμακευτική αγωγή και εν συνεχεία το εμβόλιο που θα δώσει τέλος στην υγειονομική κρίση. Αν και σε αυτή την φάση δεν είναι δυνατόν να γίνει μια εκτίμηση των επιπτώσεων στην κερδοφορία του Ομίλου, η διοίκηση έχει προβεί στην όσο το δυνατόν συγκράτηση/περιορισμό του λειτουργικού της κόστους, με στόχο και την απρόσκοπτη λειτουργία της αλλά και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v