Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Newsphone: Η ΑΝΚΟΣΤΑΡ θα απέχει από αγορές μετοχών έως τις 9/9

Η ΑΝΚΟΣΤΑΡ θα απέχει από αγορές μετοχών της Newsphone για το διάστημα από 09/08/2020 μέχρι την ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2020 από την Εταιρεία.

Newsphone: Η ΑΝΚΟΣΤΑΡ θα απέχει από αγορές μετοχών έως τις 9/9

Σε συνέχεια της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ, ο Προτείνων ανακοινώνει ότι, ενόψει της έναρξης της περιόδου κατά την οποία απαγορεύονται οι συναλλαγές σε μετοχές της εταιρίας «Newsphone Hellas» από τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα καθώς και τα πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με αυτά, θα απέχει από αγορές μετοχών της Εταιρείας για το διάστημα από 09/08/2020 μέχρι την ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2020 από την Εταιρεία που έχει προγραμματιστεί για τις 09/09/2020.

Μετά την εν λόγω ανακοίνωση, ο Προτείνων θα επανεκκινήσει τις αγορές μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 24/06/2020 Ανακοίνωση Υποβολής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v