Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Στις 18 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα του ελέγχου της Deloitte

Πρώτα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και μετά στη δημοσιότητα το πόρισμα αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2019.

MLS: Στις 18 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα του ελέγχου της Deloitte

Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 26/8/2020 ανακοίνωσης σχετικά με την εξέλιξη του Ειδικού Ελέγχου που έχει ανατεθεί στην εταιρεία Deloitte Business Solutions A.E., προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, ανακοινώνει ότι το πόρισμα που θα προκύψει, θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 18/9/2020 και στη συνέχεια θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Η περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του εν λόγω Ειδικού Ελέγχου οφείλεται στην εκτίμηση που προέκυψε τελευταία να ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων και στοιχεία μελλοντικών πωλήσεων όπως αυτά αποτυπώνονται στο νέο Business Plan 2021-2025, το οποίο συντάσσεται το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v