Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Πούλησε το 9,5% της εισηγμένης η Αρτοποιία Σταύρος Νένδος

Αποεπένδυσε από την εισηγμένη η αρτοποιία Σταύρος Νένδος, κάτοχος για πολλά έτη σημαντικού ποσοστού στην Καραμολέγκος, ενώ ερώτημα παραμένει το ποιος απέκτησε το ποσοστό.

Καραμολέγκος: Πούλησε το 9,5% της εισηγμένης η Αρτοποιία Σταύρος Νένδος

Η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, σε συνέχεια της από 19.10.2020 ενημέρωσης που έλαβε από τους μετόχους της Σταύρος Νένδος Αρτοποιία και Νένδος Σταύρος (φυσικό πρόσωπο), με ημερομηνία συναλλαγής 15.10.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι δύο οντότητες προέβησαν στην πώληση του συνόλου των ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχαν στην Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος στις 15.10.2020, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 7,875% και 1,630% αντίστοιχα και συνολικά 9,505% του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης. 

Σημειώνεται ότι ο κος Σταύρος Νένδος είναι πλεοψηφών και ελέγχων μέτοχος της Εταιρείας ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ.

Μετά την ως άνω συναλλαγή, οι Σταύρος Νένδος Α.Ε. Αρτοποιία και Νένδος Σταύρος (φυσικό πρόσωπο) έπαψαν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου στην Αρτοβιομηχανια Καραμολέγκος Α.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρτοποιία Σταύρος Νένδος κατείχε μακροχρόνια σημαντικό ποσοστό στην εισηγμένη, ενώ ερώτημα παραμένει το ποιος απέκτησε το ποσοστό.  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v