Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Πτώση 7,1% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο

Το δεύτερο lockdown δεν αναμένεται να επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, σημειώνει η ΣΙΔΜΑ.

ΣΙΔΜΑ: Πτώση 7,1% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ διαμορφώθηκε το εννεάμηνο στα € 94.1 εκατ. ή 7,1% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα € 115,4 εκατ. από € 126,5 εκατ., μειωμένος κατά 8,8% σε σχέση με πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.515 χιλ. από € 3.457 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 1.902 χιλ. από € 1.086 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οπως σημειώνει η εταιρεία στη σχετική της ανακοίνωση, η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αναδιάρθρωση μέρους του δανεισμού της Μητρικής, που έλαβε χώρα πέρυσι, απόρροια των διαπραγματεύσεων της εταιρείας με τις τράπεζες.

Όσον αφορά την καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου, βελτιώθηκε κατά € 3,6 εκατ. σε σχέση με την 30/06/2020 ενώ η Καθαρή του Θέση βελτιώθηκε κατά € 7,9 εκατ. σε σχέση με την 30/06/2020, γεγονός που οφείλεται στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά σε είδος των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ ύψους € 8 εκατ.

Ως προς το γ' τρίμηνο, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 58% ή € 611 χιλ. σε επίπεδο Ομίλου. Παράλληλα, οι ζημιές του ομίλου μειώθηκαν κατά 82% ή € 621 χιλ. σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 αντίστοιχα.

Αναφορικά με την επίδραση της Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση στην Ελληνική επικράτεια,  ένα σύνολο παραγόντων όπως:

i.        οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με σαφή επίδραση στον κατασκευαστικό κλάδο και άρα στη ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων,

ii.        η αύξηση των τιμών πρώτων υλών με την ταυτόχρονη βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους του Ομίλου, και

iii.        η απορρόφηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ οδήγησαν στην ελάχιστη δυνατή επίπτωση στα αποτελέσματα του όπως αναφέραμε και παραπάνω. 

Οπως επισημαίνει η εταιρεία, πλησιάζοντας προς το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους και εν μέσω του ασταθούς περιβάλλοντος της πανδημίας, η ΣIΔΜΑ συνεχίζει να εστιάζει στην ασφάλεια του προσωπικού της και των συνεργατών της λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Το δεύτερο lockdown δεν αναμένεται να επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, λόγω του συντονισμένου προγραμματισμού της διοίκησης και των παραγόντων που αναφέραμε παραπάνω.

Αναλυτικότερα τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου παρουσιάζονται παρακάτω:

Βασικά μεγέθη κατάστασης αποτελεσμάτων

Βασικά μεγέθη κατάστασης οικονομικής θέσης

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v