Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το στρατηγικό σχέδιο Space Hellas-Epsilon Net για τη SingularLogic

H «ακτινογραφία» του νέου μοντέλου λειτουργίας της SingularLogic μέσω δύο εταιρικών σχημάτων που θα λειτουργούν ως ένα. Όμιλο χωρίς σκελετούς, δάνεια και ζημίες παρέλαβαν οι Space Hellas και Epsilon Net. Η «επόμενη μέρα» για τις δύο εισηγμένες.

Το στρατηγικό σχέδιο Space Hellas-Epsilon Net για τη SingularLogic

Το νέο μοντέλο ενιαίας λειτουργίας των δραστηριοτήτων της SingularLogic μέσα από δύο εταιρικά σχήματα στα οποία θα συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό τόσο η Space Hellas, όσο και η Epsilon Net, ανακοίνωσαν οι δύο εισηγμένες εταιρείες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Πρώτον, η SingularLogic (στην οποία θα μετέχουν με 60% η Space Ηellas και με 40% η Epsilon Net και θα ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης) θα επικεντρωθεί στα μεγάλα έργα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στην υποστήριξη της διαδικασίας συγκέντρωσης-επεξεργασίας των εκλογικών αποτελεσμάτων, καθώς και στη διαχείριση λύσεων σε κάθετους τομείς που έχουν αναπτυχθεί κατά το παρελθόν.

Δεύτερον, το κομμάτι της SingularLogic που αφορά τον τομέα των εμπορικολογιστικών εφαρμογών και ERP συστημάτων θα εισφερθεί στην Epsilon SingularLogic (η Epsilon Net θα κατέχει το 60% αυτής ενοποιώντας την στα οικονομικά της αποτελέσματα, ενώ η Space Ηellas το υπόλοιπο 40%), η οποία θα απορροφήσει επιπλέον και το αντίστοιχο σημερινό τμήμα της Epsilon Net.

Τρίτον, για να προκύψουν αυτά, η Space Ηellas θα καταβάλει στην Epsilon Net χρηματικό ποσό που θα κυμανθεί γύρω στα 4 εκατ. ευρώ.

Τα συμπεράσματα

Τα βασικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση των δύο εισηγμένων εταιρειών, αλλά και τα στοιχεία του ρεπορτάζ είναι τα παρακάτω:

• Οι δραστηριότητες της SingularLogic δεν τεμαχίζονται. Η SingularLogic και η Epsilon SingularLogic θα έχουν πέρα από παρόμοια μετοχική σύνθεση, κοινή προσέγγιση στην αγορά, συμπεριφερόμενες ως μία εταιρεία και προσφέροντας ενιαία εικόνα στους πελάτες, με μία μόνο τιμολόγηση. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, τα δύο επιχειρηματικά σχήματα θα είναι σε θέση εκμεταλλευθούν συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις μητρικές τους Space Hellas και Epsilon Net.

• Δεν υπάρχει πρόθεση των Space Ηellas και Epsilon Net να λεηλατήσουν τις δραστηριότητες της SingularLogic. Αντίθετα, όχι μόνο οι τελευταίες ενισχύονται με την απορρόφηση κερδοφόρου τμήματος της Epsilon Net, αλλά επιπλέον δημιουργούνται στο νέο σχήμα οι απαιτούμενες ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι ώστε να μην προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων.

• Δεν θα υπάρξει μείωση θέσεων εργασίας, αλλά αντίθετα αύξηση, καθώς το 2021 θα είναι έτος προσλήψεων σε όλες τις εταιρείες του σχήματος.

«Δεν βρέθηκαν σκελετοί»

Σε αντίθεση με τα όσα προέβλεπαν πολλοί παράγοντες της αγοράς, πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι μέχρι τώρα Space Ηellas και Epsilon Net δεν έχουν βρει «σκελετούς» στην SingularLogic. Οι δύο εισηγμένες απέκτησαν έναντι 18 εκατ. ευρώ, έναν Όμιλο εταιρειών με μηδενικό καθαρό δανεισμό, ίδια κεφάλαια γύρω στα 16-17 εκατ. ευρώ και ελαφρά θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων (EBIT). Με δεδομένη την ουσιαστική απουσία χρηματοοικονομικών εξόδων από το 2021, αυτό σημαίνει ότι Epsilon Net και Space Hellas ανέλαβαν το εγχείρημα της ανάπτυξης μιας SingularLogic που δεν έχει δάνεια και δεν ξεκινά από αρνητικό έδαφος σε ότι αφορά τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η SingularLogic είναι μια εταιρεία με υψηλά μερίδια αγοράς σε πολλούς τομείς, μεγάλη εξειδίκευση, τεχνογνωσία και καλή οργάνωση, η οποία ωστόσο δοκιμάστηκε κατά το παρελθόν εξ’ αιτίας ζητημάτων ρευστότητας και ιδιαίτερα συχνών αλλαγών στην ηγετική της πυραμίδα. Πρόθεση των αγοραστών είναι να στηριχτούν στα θετικά στοιχεία της εταιρείας και να τα αναπτύξουν περαιτέρω μέσα από την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν τόσο η Space Ηellas, όσο και η Epsilon Net, στους τομείς που εξειδικεύεται κάθε μία εξ’ αυτών.

Όλα αυτά, θα έρθουν να «χτιστούν» πάνω σε μια SingularLogic που εισπράττει πολύ σημαντικά ποσά επαναλαμβανόμενων εσόδων από τη συντήρηση-υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμβολαίων, αλλά και σε μια περίοδο όπου αναμένεται να «τρέξουν» μεγάλα έργα πληροφορικής κυρίως του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

«Επόμενη μέρα» για Space Ηellas και Epsilon Net

Η Epsilon Net σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, εισφέροντας το κομμάτι των εμπορικολογιστικών εφαρμογών και ERP συστημάτων στην Epsilon SingularLogic, θα απομείνει με τις βασικές δραστηριότητες στους τομείς των λογιστηρίων και του HR (διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).

Επίσης, η Epsilon Net έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και σε νέες κινήσεις εξαγορών, σε περίπτωση που το αποφασίσει. Ειδικότερα, η εισηγμένη εταιρεία έκλεισε το 2020 με καθαρά κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ και θετικό καθαρό ταμείο (Net Cash) 3,2 εκατ. ευρώ. Άρα καταβάλλοντας 9 εκατ. για την αρχική εξαγορά της SingularLogic και στη συνέχεια εισπράττοντας γύρω στα 4 εκατ. ευρώ από την Space Ηellas, φτάνει σε έναν καθαρό δανεισμό της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ, έχοντας το χρηματοοικονομικό περιθώριο να προχωρήσει και σε νέα επιθετική κίνηση.

Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές των φετινών της επιδόσεων ήταν ανοδικές, ακόμη και χωρίς τη συμβολή της SingularLogic (μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα του 2020, υπολογίστηκαν κέρδη της εξαγορασθείσας Data Communication μόνο για το τελευταίο δίμηνο της χρονιάς).

Από την πλευρά της, η Space Hellas δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει λογιστικές καταστάσεις για το 2020, ωστόσο εκτιμάται ότι έκλεισε τη χρονιά με σαφώς αυξημένο υπόλοιπο ανεκτέλεστων συμβάσεων σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και φυσικά προσδοκά την ανάληψη σημαντικών νέων έργων ενόψει ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, ο καθαρός δανεισμός της Space Ηellas στις 31/1/2020 προσέγγισε τα 10 εκατ. ευρώ και άρα αυτός μετά το deal της SingularLogic (9 εκατ.) και τα 4 εκατ. που θα καταβάλει στην Epsilon Net, θα ανεβεί γύρω στα 23 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα διατηρηθεί σε σαφώς ικανοποιητικά επίπεδα.

«Γάμος» δύο Ομίλων

Στελέχη τόσο της Epsilon Net, όσο και της Space Ηellas μιλούν ουσιαστικά για ένα «γάμο» που έχει γίνει μεταξύ των δύο εισηγμένων εταιρειών, ο οποίος περνά και μέσα από την ανάπτυξη των κοινών τους δραστηριοτήτων στη SingularLogic.

«Μέσα από το σχήμα αυτό, έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη παραγωγική βιομηχανία, με ισχυρή δυναμική. Space Ηellas και Epsilon Net μέσα από τις δραστηριότητες της SingularLogic συμπληρώνουν και ενισχύουν το κομμάτι που τους έλειπε και μετατρέπονται σε ένα πολύ ισχυρό παίκτη του κλάδου, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως one stop shop στην τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό σε μια χώρα όπου οι συνεννοήσεις είναι δύσκολες, εμείς να βρίσκουμε κοινό έδαφος και όχι μόνο να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, αλλά επιπλέον ο ένας επενδύει στον άλλον. Αν θέλουν οι Έλληνες να φτιάξουν κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο, τότε θα πρέπει να συνεργαστούν» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον στρατηγικό σχεδιασμό της SingularLogic

Οι εταιρίες SPACE HELLAS Α.Ε. και EPSILON NET A.E., σε συνέχεια της από 22/01/2021 ανακοίνωσης για
την ίδρυση της εταιρείας Epsilon SingularLogic A.E., ανακοινώνουν τα επόμενα βήματα του επιχειρηματικού σχεδιασμού τους με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται από την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η κεντρική παράμετρος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η αξιοποίηση των σημαντικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η SingularLogic Α.Ε., σε προϊόντα, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι ομάδες διοίκησης των εταιριών SPACE HELLAS Α.Ε. και EPSILON NET Α.Ε., αναλαμβάνουν τον τομέα ευθύνης στον οποίο η κάθε μία έχει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και μπορεί να συνεισφέρει με ολοκληρωμένο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, η EPSILON NET Α.Ε., μέσω της νεοϊδρυθείσας εταιρίας Epsilon SingularLogic A.E.,
αναλαμβάνει:

α) τη διοίκηση του επιχειρηματικού τομέα του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERPσυστημάτων και

β) τη διαχείριση και ενίσχυση του δικτύου αντιπροσώπων - μεταπωλητών.

Οι δραστηριότητες αυτές, ως σύνολο, θα μεταφερθούν από τη SingularLogic Α.Ε. στην Epsilon SingularLogic A.E. Για την υλοποίηση της επιχειρησιακής ενοποίησης, θα λάβει χώρα διάσπαση του αντίστοιχου τομέα της SingularLogic (κλάδος 1) με απορρόφησή του από την Epsilon SingularLogic A.E. και παράλληλα η EPSILON NET Α.Ε. θα εισφέρει τον αντίστοιχο κλάδο εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP της πλατφόρμας Pylon (κλάδος 2) της EPSILON NET Α.Ε. στην Epsilon SingularLogic A.E, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προϊοντική σύνδεση με τους υπόλοιπους κλάδους που θα συνεχίσει να διατηρεί η μητρική εταιρεία, όπως ο κλάδος των προϊόντων και υπηρεσιών για λογιστικά γραφεία, της Epsilon HR που εξειδικεύεται στη μισθοδοσία επιχειρήσεων, της Web πλατφόρμας Epsilonsmart για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την πιστοποιημένη πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ Epsilondigital κ.ά.

Και οι δύο ανωτέρω ενέργειες θα διενεργηθούν λαμβάνοντας υπόψη τους Ισολογισμούς μετασχηματισμού της 28/2/2021 που θα συνταχθούν από την SingularLogic A.Ε. και την EPSILON NET A.E. αντίστοιχα.

Με βάση τη συμφωνηθείσα αποτίμηση των παραπάνω δύο (2) κλάδων, η αξία του κλάδου 2 προς τον κλάδο 1 διαμορφώνεται περίπου σε αναλογία 1/0,75 αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών δημιουργείται μια συνολική εταιρική αξία, στην οποία η μετοχική σχέση των δύο εταιριών μετά τις παραπάνω κινήσεις και με την ταυτόχρονη καταβολή ποσού 3.500.000 ευρώ από την πλευρά της SPACE HELLAS Α.Ε. προς την ΕPSILON ΝΕΤ Α.Ε., εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε ποσοστά 60% για την EPSILON NET Α.Ε. και 40% για την SPACE HELLAS Α.Ε. (τα τελικά ποσοστά και ποσά θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών χωρίς να αναμένεται σημαντική απόκλιση από την αρχική εκτίμηση). Επομένως στην Epsilon SingularLogic Α.Ε., η πλειοψηφία των μετοχών της θα ανήκει στον Όμιλο της EPSILON NET Α.Ε. και τα αποτελέσματά της θα ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η SPACE HELLAS Α.Ε. αναλαμβάνει: α) την ανάπτυξη του υφιστάμενου τομέα του Integration και των έργων για μεγάλους πελάτες τόσο του Ιδιωτικού τομέα, όσο και του Δημοσίου, β) την επέκταση της δραστηριότητας με λύσεις που υλοποιούνται με διεθνή πληροφοριακά συστήματα και γ) τη διαχείριση των λύσεων σε κάθετους τομείς της μεγάλης αγοράς που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν από τη SingularLogic Α.Ε. Οι δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και θα εξελιχθούν μέσω της SingularLogic A.E.

Σε μετοχικό επίπεδο, με καταβολή ποσού 550.000 ευρώ από την SPACE HELLAS Α.Ε προς την ΕPSILON ΝΕΤ Α.Ε, η πλειοψηφία σε ποσοστό 60% των μετοχών της SingularLogic A.E. με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών θα ανήκει στην SPACE HELLAS Α.Ε και τα αποτελέσματά της θα ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ το 40% των μετοχών θα ανήκει στην EPSILON NET Α.Ε. (τα τελικά ποσοστά και ποσά θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών χωρίς να αναμένεται σημαντική απόκλιση από την αρχική εκτίμηση).

Αξίζει να επισημανθεί, ότι τα «μειοψηφικά» ποσοστά των εταιριών SPACE HELLAS Α.Ε. και EPSILON NET Α.Ε. στα δύο σχήματα, δηλαδή στην υπάρχουσα SingularLogic Α.Ε. και στην νεοιδρυθείσα Epsilon SingularLogic Α.Ε. αντίστοιχα, παραμένουν ισχυρά (ποσοστό 40%) αναδεικνύοντας τη δέσμευση των διοικήσεών τους για κοινή πορεία στο μέλλον, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου συνέργειες που θα αναπτύσσουν το συνολικό οικοδόμημα.

Η Στρατηγική επιλογή των δύο Ομίλων (SPACE HELLAS Α.Ε. & EPSILON NET Α.Ε.) είναι ο ενιαίος συντονισμός και η βέλτιστη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των εταιρειών SingularLogic Α.Ε. και Epsilon SingularLogic Α.Ε., για την υλοποίηση του κοινού οράματος της δημιουργίας ενός πολύ μεγαλύτερου επιχειρηματικού σχήματος στον χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα. 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v