Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άνοδος κερδών για τους Ευρωσυμβούλους

Αύξηση του EBITDA από τις 148 στις 639 χιλ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν θετικές (μείωση καθαρού δανεισμού) και τα ίδια κεφάλαια από αρνητικά πέρασαν σε θετικό πρόσημο (στις +225 χιλ. ευρώ).

Άνοδος κερδών για τους Ευρωσυμβούλους

Η εισηγμένη εταιρεία Ευρωσύμβουλοι δημοσίευσαν τα εξαμηνιαία οικονομικά τους αποτελέσματα, βασικότερα σημεία των οποίων είναι τα παρακάτω:

Υποχώρηση του κύκλου εργασιών από τα 2,456 στα 2 εκατ. ευρώ.

Αύξηση του EBITDA από τις 148 στις 639 χιλ. ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν και μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, όπως +177 χιλ. από διαγραφή παρελθουσών υποχρεώσεων, οι οποίες οριστικά δεν απαιτείται η είσπραξή τους και +82 χιλ. από αχρησιμοποίητες προβλέψεις.

Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στις 568 χιλ. ευρώ (από 31 χιλ. ευρώ) και τα καθαρά αποτελέσματα στις +481 χιλ. ευρώ (από +29 χιλ. ευρώ). Πάντως, το αποτέλεσμα θα ήταν κερδοφόρο και ανοδικό σε σχέση με πέρυσι, ακόμη και χωρίς την ύπαρξη των έκτακτων θετικών αποτελεσμάτων.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν θετικές (μείωση καθαρού δανεισμού) και τα ίδια κεφάλαια από αρνητικά πέρασαν σε θετικό πρόσημο (στις +225 χιλ. ευρώ).

Η εισηγμένη εταιρεία έχει ήδη αποφασίσει να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v