Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Στις 29.11.2021 ξεκινά η εφαρμογή του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Σε ισχύ μέχρι την 25.6.2023,

AS Company: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η  “AS COMPANY S.A.” κατ` εφαρμογή των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25.6.2021 και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 25.11.2021, ανακοινώνει ότι την 29.11.2021 ξεκινά η εφαρμογή του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με ισχύ μέχρι την 25.6.2023, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η αγορά δικών της (ιδίων) μετοχών κατ` ανώτατο όριο σε ποσοστό 5% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών, που αντιστοιχεί σε 656.301 μετοχές, με εύρος τιμών αγοράς από 0,50 ευρώ/ μετοχή (κατώτατο όριο) έως 4,00 ευρώ/ μετοχή (ανώτατο όριο).

Η εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v