Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα €15,02 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €22,29 εκατ. έναντι €21,38 εκ. το εννιάμηνο 2020. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα €110,24 εκατ.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα €15,02 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. δημοσίευσε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εννιαμήνου 2021.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €110,24 εκ. έναντι €102,75 εκ. το 2020 (αυξημένος +7,3%).

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας για το εννιάμηνο διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €37,46 εκ. έναντι €35,17 εκ. το εννιάμηνο 2020.
  • Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €22,29 εκ. έναντι €21,38 εκ. το εννιάμηνο 2020.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €19,04 εκ., έναντι €18,52 εκ. το εννιάμηνο 2020.
  • Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €15,02 εκ., έναντι €14,03 εκ. το εννιάμηνο 2020.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εννιάμηνο 2021 ανήλθαν σε €24,14 εκ. από €21,03 εκ., αυξημένες κατά 14,8%. Σε αυτή την αύξηση συνετέλεσε, κυρίως, η άρση των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν ως επακόλουθο της πανδημίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε, επίσης, η ανάπτυξη της αριθμητικής μας διανομής, με την προσθήκη 1.000 νέων σημείων πώλησης μαζί με το λανσάρισμα νέων κωδικών παγωτού. Το μερίδιο αγοράς των παγωτών ΚΡΙ-ΚΡΙ αυξήθηκε κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται πλέον στο 15,9% (στοιχεία NIELSEN σε αξία, Αύγουστος 2021).

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν μικρή μείωση -1,2%, αγγίζοντας τα €37,9 εκ. Η αγορά των γιαουρτιών στην Ελλάδα, φέτος είναι οριακά αρνητική σε όγκο (-0,4%) και εντονότερα αρνητική σε αξία (-2,2%), σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτό αποδίδεται στην υψηλή περσυνή βάση, καθώς και στις έντονες προωθητικές ενέργειες της αγοράς. Έτσι, παρόλο που καταφέρνουμε να διατηρούμε το μερίδιο αγοράς μας, η αξιακή ανάπτυξη των πωλήσεων είναι οριακά πίσω από το 2020.

Για την ενίσχυση της θέσης μας, επεκτείνουμε τη γκάμα των προϊόντων μας ώστε να απευθυνόμαστε σε ευρύτερη καταναλωτική βάση, με πρόσφατο παράδειγμα την ενίσχυση της κατηγορίας λειτουργικών γιαουρτιών.

Τέλος, με διαφημιστικές καμπάνιες και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες προσπαθούμε να ενισχύσουμε το μερίδιο μας στην αγορά. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται πλέον, σε 16,4%, αυξημένο σε σχέση με την περσινή περίοδο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες [στοιχεία IRI σε αξία, Σεπτέμβριος 2021].

Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ανάπτυξη, συνολικά, +12,6%. Η αξία των εξαγωγών γιαουρτιού ξεπέρασε τα €41 εκ, σημειώνοντας ανάπτυξη +9,8% και αγγίζοντας το 52% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v