Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική: Ξανανοίγει τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η διοίκηση της Εθνικής εμφανίστηκε βέβαιη ότι θα προχωρήσει κανονικά η τιτλοποίηση Frontier II. Τιτλοποιούνται οι απαιτήσεις περίπου 50 χιλ. δανείων. Τα περισσότερα στεγαστικά. Το ανοικτό θέμα των κρατικών εγγυήσεων και το προσωρινό πάγωμα του «Ηρακλή ΙΙ».

Εθνική: Ξανανοίγει τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων

Εικόνα κανονικότητας, αναφορικά με τη λειτουργικότητα του προγράμματος κρατικής εγγυοδοσίας επί senior notes ομολογιών τιτλοποιήσεων, έδωσε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, κατά την χθεσινή τηλεδιάσκεψη, παρά τις πληροφορίες ότι οι εγκρίσεις έχουν προσωρινά «παγώσει», μετά την ανακίνηση θέματος για το αν πρέπει οι κρατικές εγγυήσεις να προσμετρηθούν στο δημόσιο χρέος.

Η διοίκηση της Εθνικής βρίσκεται κοντά στην εκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας για την τιτλοποίηση Frontier II με τη διοίκησή της να αναφέρει στους αναλυτές ότι τον επόμενο μήνα αναμένεται να κατατεθεί αίτηση υπαγωγής των senior notes ομολογιών της τιτλοποίησης στον Ηρακλή ΙΙ.

Πρόκειται για την πρώτη αίτηση κρατικής εγγύησης, μετά την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να «παγώσει» το πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ, μέχρις ότου ξεκαθαρισθεί το θέμα, που έχει εγείρει η Eurostat, για το αν οι κρατικές εγγυήσεις στους senior notes τιτλοποιήσεων συνυπολογίζονται στο Δημόσιο Χρέος.

Η Eurostat διεξήγαγε έρευνα για τους όρους, υπό τους οποίους κράτη μέλη της Ευρωζώνης ( σ.σ. Ιταλία, Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό Ισπανία) χορήγησαν κρατικές εγγυήσεις στις ομολογίες υψηλής προεξοφλητικής ικανότητας τιτλοποιήσεων με το ερωτηματικό αν πληρείται το market test με ικανή ανάληψη κινδύνου από ιδιώτες επενδυτές. Σε διαφορετική περίπτωση εγείρεται το ερώτημα αν οι κρατικές εγγυήσεις πρέπει να προσμετρηθούν στο δημόσιο χρέος. Το τελικό πόρισμα για την Ελληνική Δημοκρατία αναμένεται να κατατεθεί εντός του θέρους.

Η Εθνική Τράπεζα είτε πρόλαβε να εξασφαλίσει πρωτόκολλο πριν το «προσωρινό» πάγωμα του προγράμματος κρατικής εγγυοδοσίας, είτε προσβλέπει ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή για το Frontier II ( σ.σ. τέλος του έτους) το θέμα θα έχει διευθετηθεί. Πάντως, για τη τιτλοποίηση Solar, που προτίθεται να τρέξουν από κοινού οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Εθνική αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις ότι παράλληλα διερευνά την εκποίηση μέσω εναλλακτικών οδών.

Η τιτλοποίηση Frontier II αφορά σε περίπου 50 χιλιάδες δάνεια, μικτής λογιστικής αξίας 0,9 με 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για εξασφαλισμένα δάνεια μεγάλων, μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων καθώς και στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Περίπου το 50% του χαρτοφυλακίου αποτελείται από στεγαστικά δάνεια, το 40% από δάνεια επιχειρήσεων και το υπόλοιπο από καταναλωτικά. Πάνω από το 80% των δανείων διαθέτουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για πρώτες υποθήκες ( σ.σ. περίπου το 80%). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις από δάνεια της Εθνικής στην Audiovisual, μετά τον άκαρπο διαγωνισμό πώλησής τους.

Το χαρτοφυλάκιο ταξινομήθηκε στα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και η Εθνική πήρε τη ζημιά, που εκτιμάται ότι θα προκύψει από την τιτλοποίησή του. Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος λειτουργεί η Morgan Stanley. Η Εθνική θα εισφέρει σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV) το παραπάνω χαρτοφυλάκιο και το τελευταίο θα εκδώσει ομολογίες, υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η τράπεζα προτίθεται να διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ θα πωλήσει το 95% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, διακρατώντας το 5% κάθε σειράς. Η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος τριμήνου.

Η Εθνική έχει ήδη ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση ενός μικρού χαρτοφυλακίου με απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις. Ταυτόχρονα, δρομολογείται η πώληση μικρού χαρτοφυλακίου με ανακτηθέντα ακίνητα, αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Μαρτίου, η Εθνική διέθετε απόθεμα (stock) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) 2 δισ. ευρώ, με συντελεστή κάλυψης από προβλέψεις 81,8%. Τα καθαρά (μετά την αφαίρεση προβλέψεων) NPEs, δηλαδή, έχουν υποχωρήσει σε 400 εκατ. ευρώ. Φέτος, το NPE ratio προβλέπεται να πέσει σε περίπου 6% (1,8 δισ. ευρώ στον όμιλο και 1,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v