Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Καλύφθηκε ομολογιακό δάνειο 2 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Το προϊόν του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου, θα χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.

CNL Capital: Καλύφθηκε ομολογιακό δάνειο 2 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 30/05/22 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη στις 31/05/2022 στην υπογραφή του Προγράμματος Όρων Εκδόσεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ποσού €2.000.000 ευρώ και διάρκειας ενός έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και Ν.3156/2003 όπως ισχύουν, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολο του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το προϊόν του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου, θα χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., μέσα από την υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής , σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας και το καταστατικό της.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v