Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ. Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Εντείνεται το ενδιαφέρον των εταιρειών για τα κριτήρια ESG

Ο πρόεδρος του ΧΑ αναφέρθηκε στα οφέλη που έχουν αρχίσει να απολαμβάνουν οι εταιρείες, όπως οι προσδοκίες προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων, η προσαρμογή στο κανονιστικό πλαίσιο, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης, η βελτίωση της φήμης και της αξιοπιστίας, αλλά και η επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα.

Γ. Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Εντείνεται το ενδιαφέρον των εταιρειών για τα κριτήρια ESG

Την ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ στα κριτήρια ESG επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος, στα πλαίσια του συνεδρίου που οργάνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το μέλλον της βιώσιμης χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, ο κ. Κοντόπουλος τόνισε το ολοένα και εντονότερο ενδιαφέρον περισσότερων εισηγμένων εταιρειών να ανταποκριθούν και στους τρεις τομείς του ESG, αλλά και στα οφέλη που έχουν αρχίσει να απολαμβάνουν οι εταιρείες, όπως οι προσδοκίες προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων, η προσαρμογή στο κανονιστικό πλαίσιο, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης, η βελτίωση της φήμης και της αξιοπιστίας, αλλά και η επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα.

Ο κ. Κοντόπουλος αναφέρθηκε επίσης:

• Στη στροφή των επενδυτών και των καταναλωτών προς εταιρείες που υιοθετούν πρότυπα ESG, όπως πχ στην πρόβλεψη ότι έως το 2025 θα είναι διπλάσια σε σχέση με σήμερα στην Ευρώπη (περίπου στα 50 δισ. ευρώ) τα υπό διαχείριση κεφάλαια που θα επενδύουν με βάση τα κριτήρια ESG.

• Στη σειρά ενεργειών που έχει κάνει (πχ Οδηγός ESG, Δείκτης ESG, εκδόσεις και ενημέρωση για πράσινα ομόλογα, κ.λπ) και προτίθεται να συνεχίσει το ΧΑ (πχ μεταβολές στο ESG Index) με στόχο την υιοθέτηση του θεσμού από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v