Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Ετοιμη για μέρισμα, αν το επιτρέψει ο SSM

Με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών 13,8 δισ. ευρώ, με ποσά από το υπέρ το άρτιο και τους λογαριασμούς αποθεματικών, «καθαρίζει» και τυπικά ο ισολογισμός της Eurobank. Έτοιμη για μέρισμα, αν το επιτρέψει ο επόπτης.

Eurobank: Ετοιμη για μέρισμα, αν το επιτρέψει ο SSM

Μετά τις Aegean Αirlines και Πειραιώς Financial Holdings, η Eurobank Holdings αποφάσισε να κάνει χρήση της πρόσφατης κυβερνητικής ρύθμισης, που επιτρέπει τον απευθείας συμψηφισμό ζημιών εις νέον με ποσά από το υπέρ το άρτιο.

Όπως προκύπτει από την ατζέντα της τακτικής γενικής συνέλευσης, που έχει συγκληθεί για την 21η Ιουλίου, οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων ύψους 13.813.713.430,07 ευρώ, με ποσά από το υπέρ το άρτιο και τους λογαριασμούς αποθεματικών εταιρικού νόμου.

Ο προτεινόμενος συμψηφισμός δεν επηρεάζει τα ίδια και εποπτικά κεφάλαια της εταιρείας συμμετοχών του τραπεζικού ομίλου. Επιτρέπει, όμως, να καθαρίσουν οι τραπεζικοί ισολογισμοί από τις ζημιές εις νέον που έχουν συσσωρεύσει και επομένως να μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα, εφόσον το επιτρέψει ο επόπτης (SSM).

Ως απόρροια της υπερδεκαετούς κρίσης, οι τράπεζες έχουν σωρεύσει τεράστιες ζημιές, ενώ λόγω των συνεχών ανακεφαλαιοποιήσεων σε τιμές υψηλότερες της ονομαστικής, διαθέτουν ακόμη υψηλότερα ποσά στο υπέρ το άρτιο.

Με τον απευθείας συμψηφισμό του υπέρ το άρτιο, οι ισολογισμοί θα «καθαρίσουν», αποτυπώνοντας εναργέστερα τη σημερινή εικόνα και θα αρθεί ένα κρίσιμο εμπόδιο για τη διανομή μερισμάτων, εφόσον επιτευχθούν οι διακηρυγμένοι στόχοι κερδοφορίας και δοθεί το πράσινο φως από τον επόπτη.

Το πότε θα λάβουν οι τράπεζες πράσινο φως από τον επόπτη για διανομή μερίσματος θα εξαρτηθεί από τις επιπτώσεις της κρίσης, που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην οικονομία και την ποιότητα των ισολογισμών τους και από το αν και σε ποιο βαθμό επιτευχθούν οι στόχοι κερδοφορίας, που είχαν εκπονήσει οι διοικήσεις, πριν το ξέσπασμα του πολέμου.

Όπως έχει επισημάνει ο Χαμαιλέων, το φετινό SREP θα δείξει τις προθέσεις του επόπτη, με τη Eurobank να διαθέτει ένα προβάδισμα έναντι των υπολοίπων καθώς πέτυχε να κλείσει το 2021 με απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που αντιστοιχεί σε 6,8% των συνολικών χορηγήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v