Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Πούλησε το 51% των POS με τίμημα 157 εκατ. ευρώ

Η συμφωνία Alpha-Nexi προβλέπει πρόσθετο τίμημα ως 60 εκατ. ευρώ, υπό την αναβλητική αίρεση επίτευξης ορισμένων οικονομικών στόχων.

Alpha Bank: Πούλησε το 51% των POS με τίμημα 157 εκατ. ευρώ

Καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 30 Ιουνίου η έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου της διάσπασης του κλάδου αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών της Alpha Bank, με ταυτόχρονη εισφορά του στην Alpha Υπηρεσιών και Πληρωμών.

Η διάσπαση και εισφορά είχε εγκριθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση της Alpha Βank, η οποία συγκλήθηκε στις 14 Ιουνίου. Ο κλάδος αποτιμήθηκε από την KPMG στα 306,8 εκατ. ευρώ.

Με βάση την παραπάνω αποτίμηση, εκδόθηκαν 6.136.447 μετοχές της Alpha Υπηρεσιών και Πληρωμών προς 50 ευρώ έκαστη (τιμή διάθεσης), που δόθηκαν στην Αlpha Bank ως αντάλλαγμα της ΑΜΚ με εισφορά εις είδος.
Εν συνεχεία, τo 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Υπηρεσιών και Πληρωμών πωλήθηκε στον όμιλο Nexi έναντι 157 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία μετονομάστηκε, μετά την πώληση του 51% στη Nexi, από Alpha Υπηρεσιών και Πληρωμών σε NEXI Πληρωμών Ελλάς (Nexi Payments Greece).

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία Alpha-Nexi προβλέπει πρόσθετο τίμημα ως 60 εκατ. ευρώ (σ.σ. για το 100% του τομέα), για την Alpha, με τη μορφή πρόσθετων αποδόσεων, πληρωτέων ως το τέταρτο έτος λειτουργίας της Nexi Payments Greece και υπό την αναβλητική αίρεση επίτευξης ορισμένων οικονομικών στόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v