Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα επιστροφή κεφαλαίου 72,8 εκατ. ευρώ από ΔΕΣΦΑ

Μοίρασε μερίσματα και επιστροφές άνω των 440 εκατ. ευρώ την τετραετία 2019-2022. Μείωση εσόδων και κερδών το 2021. Νέα δάνεια 530 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση επενδύσεων.

Νέα επιστροφή κεφαλαίου 72,8 εκατ. ευρώ από ΔΕΣΦΑ

Σε νέα επιστροφή κεφαλαίου ύψους 72,8 εκατ. ευρώ προχωρά ο ΔΕΣΦΑ, έχοντας αποδώσει στους μετόχους του, μετά την εξαγορά του 66%, ποσό που ξεπερνά τα 440 εκατ. ευρώ.

Οι μέτοχοι αποφάσισαν στις 17 Ιουνίου να μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ κατά 72,8 εκατ. ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 77,71 ευρώ ανά μετοχή σε 67,68 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό της μείωσης αποδίδεται, μέσω επιστροφής, στους μετόχους

Πέρσι, διένειμε μέρισμα, συνολικού ύψους 110 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε κέρδη χρήσης 2020 και τα 72,5 εκατ. ευρώ σε κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Τη διετία 2018-19 ο ΔΕΣΦΑ διένειμε σε μετόχους μέσω μερισμάτων και επιστροφών 262 εκατ. ευρώ .

Ο ΔΕΣΦΑ έκλεισε τη χρήση 2021 με έσοδα 202,7 εκατ. ευρώ (230,9 εκατ. το 2020), μικτά κέρδη 85 εκατ. ευρώ (120,87 εκατ. το 2020) και κέρδη προ φόρων 79,6 εκατ. ευρώ από 110 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 108,5 εκατ. ευρώ, με τις εκροές για επενδύσεις σε 43 εκατ. ευρώ, για διανομή μερίσματος σε 110 εκατ. ευρώ και για εξοφλήσεις δανείων 15,3 εκατ. ευρώ. Έτσι, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 61 εκατ. ευρώ διαμορφούμενα σε 102,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021. Ο καθαρός δανεισμός του ΔΕΣΦΑ διαμορφώθηκε σε 37,6 εκατ. ευρώ

Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο ΔΕΣΦΑ υπέγραψε με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) σύμβαση για κάλυψη έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 505 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό του πλάνο. Από τα 505 εκατ. ευρώ τα 30 εκατ. ευρώ αφορούν σε ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση (revolving facility) και τα 70 εκατ. ευρώ σε accordion facility.

Η διάρκεια της δανειακής σύμβασης είναι δώδεκα έτη και σκοπός της είναι η χρηματοδότηση του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, που περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στην υποδομή, οι οποίες θα αναβαθμίσουν και να επεκτείνουν το ΕΣΦΑ.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2021 υπέγραψε δάνειο ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, με την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση του έργου της Βόρειας Μακεδονίας, με διάρκεια 15 έτη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v