Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Ξεκίνησε το project «ψηφιακή τράπεζα»

Η Πειραιώς επένδυσε τα πρώτα 19 εκατ. ευρώ και απέκτησε το 55% της εταιρείας Shnappi. Τι εισέφερε η Natech. Το χρονοδιάγραμμα για λήψη τραπεζικής άδειας, δεύτερο γύρο κεφαλαιακής ενίσχυσης και έναρξη λειτουργίας.

Πειραιώς: Ξεκίνησε το project «ψηφιακή τράπεζα»

Το πρώτο βήμα, για την ανάπτυξη από κοινού με την εταιρεία Natech ψηφιακής τράπεζας, έκανε η Πειραιώς, καλύπτοντας, πλήρως, με ποσό 19 εκατ. ευρώ, αύξηση κεφαλαίου την οποία διενήργησε η Shnappi ΑΕ.

Η εταιρεία Shnappi συστάθηκε στα Ιωάννινα, στις 16 Ιουνίου, με αποκλειστικό μέτοχο την Natech και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 5.998.439 ευρώ. Εξ αυτών το 1 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από την Natech και τα υπόλοιπα 4,99 εκατ. ευρώ με εισφορά εις είδος.

Ειδικότερα, η Natech εισέφερε στην Shnappi, όπως αναφέρεται στο πρακτικό του Δ.Σ. για την πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, «μία μη αποκλειστική, διαρκή και ατελεύτητη, μη ανακλητή, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης». Η άδεια εισφέρεται χωρίς υποχρέωση της Shnappi να καταβάλει τέλη ή δικαιώματα στη Natech και ταυτόχρονα η Natech ανέλαβε για μια διετία την υποχρέωση συντήρησης, παραμετροποίησης και επικαιροποίησης προς τυχόν νεότερες κανονιστικές υποχρεώσεις του κεντρικού τραπεζικού συστήματος.

Ακολούθησε στις 14 Ιουλίου αύξηση κεφαλαίου της Shnappi, την οποία κάλυψε πλήρως η Τράπεζα Πειραιώς, βάζοντας το ποσό των 19 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η Πειραιώς κατέχει το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της Shnappi ΑΕ, η οποία και τυπικά καθίσταται το όχημα στρατηγικής συνεργασίας με τη Natech για την ανάπτυξη ψηφιακής τραπεζικής πλατφόρμας.

Τα συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία της Shnappi κατά την ημερομηνία εξαγοράς ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, αποτελούμενα από άυλα assets 4,99 εκατ. ευρώ και μετρητά 20 εκατ. ευρώ. Τα δικαιώματα μειοψηφίας και η υπεραξία κατά την ημερομηνία εξαγοράς ανερχόταν σε 11 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το καταστατικό της η Shnappi θα επιδιώξει να λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή καινοτόμων ψηφιακών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής, καθώς και στην παροχή πρόσβασης σε ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα μέσω του μοντέλου Banking-as-a-Service (BaaS).

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι η εταιρεία θα λάβει άδεια εργασιών στις αρχές του 2023 και εν συνεχεία θα υλοποιηθεί ο δεύτερος γύρος κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η νέα ψηφιακή τράπεζα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του δευτέρου εξαμήνου της επόμενης χρονιάς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v