Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mytilineos: Γιατί είναι κρίσιμη για την οικονομία η μονάδα της Αλουμίνιον

Η εταιρεία ζητά να συμπεριληφθεί η ΑτΕ στις σημαντικές βιομηχανίες που προβλέπεται να τροφοδοτούνται κατά προτεραιότητα με φυσικό αέριο, σε περίπτωση ενεργειακού συναγερμού.

Mytilineos: Γιατί είναι κρίσιμη για την οικονομία η μονάδα της Αλουμίνιον

Ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας της Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ) θα επηρέαζε όχι μόνον τη δυνατότητα επανεκκίνησης της παραγωγικής μηχανής της, αλλά θα έθετε σε κίνδυνο το μέλλον ενός από τους πλέον αποδοτικούς και στρατηγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας.

Για την αποφυγή των εξελίξεων αυτών η Mytilineos ζητά να συμπεριληφθεί η ΑτΕ στις σημαντικές βιομηχανίες που προβλέπεται να τροφοδοτούνται κατά προτεραιότητα με φυσικό αέριο, σε περίπτωση ενεργειακού συναγερμού και απειλής του ομαλού εφοδιασμού της χώρας με το συγκεκριμένο καύσιμο. Η τροφοδοσία ορισμένων σημαντικών εγχώριων βιομηχανιών στο ακραίο αυτό σενάριο προβλέπεται στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης που έχει καταρτίσει η ΡΑΕ και το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό η Mytilineos ανέπτυξε μια σειρά επιχειρημάτων προκειμένου να στηρίξει το αίτημα της για τη σταθερή και αδιάλειπτη λειτουργία της ΑτΕ.

Όπως αναφέρει, η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της μεταλλουργίας, με τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη εγκατάσταση παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη, παράγοντας 860.000 τόνους αλουμίνας και 190.000 τόνους αλουμινίου σε ετήσια βάση. Η ΑτΕ ήδη εξαντλεί όλες τις δυνατότητες χρήσης καυσίμου υποκατάστασης, συντονιζόμενη πλήρως με την εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου. Άλλη δυνατότητα μείωσης δεν υπάρχει, τονίζεται, χωρίς τον κίνδυνο επιζήμιων επιπτώσεων στην παραγωγική διαδικασία και τις συνδεόμενες αλυσίδες αξίας.

Η ημερήσια κατανάλωση της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας που παράγει τη θερμική ενέργεια για την παραγωγή αλουμίνας ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 MWh την ημέρα, κατανάλωση που χαρακτηρίζεται ανελαστική. Για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμίνου η ΑτΕ καταναλώνει περίπου 2,9 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος. Για τους λόγους αυτούς εκτιμάται ότι μια ενδεχόμενη διαταραχή στην τροφοδοσία του εργοστασίου με φυσικό αέριο θα οδηγούσε σε ανεπανόρθωτες ζημίες στις εγκαταστάσεις του, συνεπώς κρίνεται ως απαγορευτική τόσο για τεχνικούς όσο και για οικονομικούς λόγους.

Για μια σειρά τεχνικών ζητημάτων που αναλύονται διεξοδικά η διακοπή της παραγωγής αλουμινίου δεν μπορεί να ξεπεράσει τις δύο ώρες, διαφορετικά προκαλείται ανεπανόρθωτη ζημία στον εξοπλισμό της μονάδας, για την αποκατάσταση του οποίου ο χρόνος που θα απαιτηθεί είναι συνάρτηση της διακοπής της παραγωγικής μηχανής.

Η Mytilineos εκτιμά ότι για κάθε έτος διακοπής τα διαφυγόντα κέρδη ανέρχονται σε 650 εκατ. ευρώ με βάση τα δεδομένα του 2022, στα οποία προστίθενται περί τα 500 εκατ. ευρώ που αφορούν στα έξοδα του προσωπικού και άλλες σταθερές δαπάνες. Εκτός όμως από αυτά, επισημαίνεται ότι υπάρχουν και σημαντικά εμπορικά εμπόδια που καθιστούν δύσκολη την επανεκκίνηση ενός εργοστασίου αλουμινίου μετά από διακοπή λειτουργίας.

Το αλουμίνιο πωλείται μέσω μακροχρόνιων εμπορικών συμβάσεων, όταν αυτές δεν μπορούν να τηρηθούν ο συμβαλλόμενος καταναλωτής θα στραφεί αναγκαστικά σε κάποια άλλη πηγή, άρα θα χαθεί. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να τεθεί σε αβεβαιότητα η επανεκκίνηση από τον παραγωγό της λειτουργίας του εργοστασίου και μάλιστα σε πλήρη ισχύ.

Συν τοις άλλοις, η μαζική εγκατάσταση εργοστασίων αλουμινίου σε τρίτες χώρες και η συνεπαγόμενη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής που βασίζεται σε συχνά αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη θέση των ευρωπαίων παραγωγών. Η ιστορία αποδεικνύει, υπογραμμίζει η Mytilineos, ότι όταν διακόπτεται η λειτουργία ενός εργοστασίου αλουμινίου δύσκολα ξεκινά εκ νέου. Κατά την τελευταία 15ετία η Ευρώπη έχει χάσει το 35% της παραγωγικής ικανότητας της σε αλουμίνιο.

Η διακοπή λειτουργίας της ΑτΕ θα συνιστούσε πλήγμα και για την ελληνική οικονομία, καθώς η εταιρία παράγει πρωτόχυτο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ημιτελών και τελικών προϊόντων σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες όσο και από μικρές βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνται στον οικοδομικό τομέα.

Η ελληνική βιομηχανία αλουμινίου, εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ που παραθέτει η Mytilineos, συνεισφέρει συνολικά 367 εκατ. ευρώ σε όρους προστιθέμενης αξίας. Μία ενδεχόμενη μείωση της εγχώριας παραγωγής θα οδηγούσε, καταλήγει η εταιρία, σε αύξηση των εισαγωγών από τη Ρωσία, η οποία καλύπτει ήδη το 35% της αλουμίνας και το 15-20% του αλουμινίου που εισάγει η Ευρώπη.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Mytilineos ζητά να ενταχθεί η ΑτΕ σε καθεστώς προτεραιοποίησης εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v