Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανατιμήσεις πάνω από 18% από τη ΦΑΓΕ το δεύτερο τρίμηνο

Πτώση του όγκου πωλήσεων εμφάνισε η εταιρία το πρώτο εξάμηνο, με τα έσοδα να ενισχύονται λόγω των ανατιμήσεων στα προϊόντα της. Υποχώρησαν τα κέρδη προ φόρων.

Ανατιμήσεις πάνω από 18% από τη ΦΑΓΕ το δεύτερο τρίμηνο

Οι ανατιμήσεις 15,7% το πρώτο εξάμηνο και 18,1% το β’ τρίμηνο συγκράτησαν τις πωλήσεις της ΦΑΓΕ σε αξία. Αντίθετη πορεία ακολούθησε ο όγκος πωλήσεων που υποχώρησε με διψήφιο ποσοστό.

Το πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις σε αξία ανήλθαν σε 279,9 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με πωλήσεις αξίας 275,7 εκατ. δολάρια.

Αυτή η αύξηση των πωλήσεων σε αξία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 15,7%, η οποία εν μέρει αντισταθμίζεται από τη μείωση των πωλήσεών σε όγκο κατά 10,1% και την αρνητική επίδραση κατά 4,1% στις πωλήσεις σε αξία λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας.

Οι πωλήσεις σε αξία μειώθηκαν στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα κατά 14,4%, 14,1% και 9,7% αντίστοιχα, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των πωλήσεων σε αξία στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 13,4%.

Οι πωλήσεις σε όγκο για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 μειώθηκαν κατά 10,1% σε σύγκριση με το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Αυτό προέκυψε κυρίως από μειώσεις σε όγκο πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 20%, 17,8%, 16,3% και 4,2% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 8,6 εκατομμύρια $, από 21,8 εκατομμυρίων $ και τα καθαρά κέρδη στα 8,9 εκατομμύρια $, από 22,8 εκατομμυρίων $.

Σε επίπεδο Β τριμήνου οι πωλήσεις σε αξία ανήλθαν σε 141,8 εκατομμύρια $, σημειώνοντας αύξηση 0,3%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 18,1%, η οποία αντισταθμίστηκε από τη μείωση των πωλήσεών σε όγκο κατά 12,2% και την αρνητική επίδραση 5,6% στις πωλήσεις σε αξία λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ και της Βρετανικής Λίρας. Οι πωλήσεις σε αξία μειώθηκαν στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα κατά 18,2%, 13,0% και 7,6%, αντίστοιχα, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των πωλήσεων σε αξία στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 12%.

Οι πωλήσεις σε όγκο για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 μειώθηκαν κατά 12,2% σε σύγκριση με το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Αυτό προέκυψε κυρίως από μειώσεις σε όγκο πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 21,1%, 20,9%, 15,8% και 6,8% αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v