Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Coca Cola HBC: Το τίμημα της Ρωσίας και το rebound

Στο μέλλον, η εταιρεία θα έχει μια πολύ μικρότερη επιχείρηση στη Ρωσία, η οποία έχει μετονομαστεί σε Multon Partners. Θα επικεντρωθεί στην παραγωγή και πώληση των υφιστάμενων τοπικών εμπορικών σημάτων.

Coca Cola HBC: Το τίμημα της Ρωσίας και το rebound

Το δεύτερο τρίμηνο, ο όγκος πωλήσεων στην Ουκρανία μειώθηκε κατά 45% και κατά 46% στη Ρωσία, με την Coca Cola HBC να αναμένει περαιτέρω πτώση το τρέχον δεύτερο εξάμηνο.

Όμως αυτή δεν είναι η μοναδική επίπτωση για την εταιρεία εξαιτίας του πολέμου μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας. Το κόστος για την CCHBC λόγω του περιορισμού των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία, της παύσης της παραγωγής και της πώλησης προϊόντων της The Coca Cοla Company και της αναδιάρθρωσης της τοπικής θυγατρικής Multon και των σχετικών απομειώσεων άγγιξε τα 190 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο με τη διοίκησή της εταιρείας να αναμένει επιπλέον επιβάρυνση 82 εκατ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο.

“Έχουμε επιβαρυνθεί με μη μετρητά 188 εκατ. ευρώ και χρεώσεις μετρητών 2 εκατ. ευρώ. Αυτές οι χρεώσεις θα αναγνωρίζονται ως στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα και θα επηρεάσουν το EBIT και το EPS μόνο σε βάση αναφοράς”, αναφέρει στις οικονομικές της καταστάσεις.

Σε ότι αφορά το μέλλον, η εταιρεία αναμένει να έχει σημαντικά μικρότερη παρουσία στη Ρωσία εστιασμένη σε τοπικές μάρκες που θα είναι άμεσα λειτουργικά και οικονομικά αυτάρκεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Coca Cοla HBC, όπως γνωστοποίησε την περασμένη εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος της Zoran Bogdanovic, στο μέλλον, η εταιρεία θα έχει μια πολύ μικρότερη επιχείρηση στη Ρωσία, η οποία έχει μετονομαστεί σε Multon Partners. “Αυτή θα επικεντρωθεί στην παραγωγή και πώληση των υφιστάμενων τοπικών εμπορικών σημάτων - Dobry, Rich και Moya Semya - και θα λειτουργεί τοπικά”, αναφέρει η ανακοίνωση.

Για την Coca Cοla HBC η Ρωσία και η Ουκρανία αποτελούσαν, μέχρι και το ξέσπασμα του πολέμου, δύο πολύ σημαντικές αγορές. Πέρυσι απορρόφησαν το 1/5 του συνολικού όγκου των πωλήσεών της, δηλαδή 510,6 εκατ. units -ένα unit αντιπροσωπεύει 5,678 λίτρα ή 24 μερίδες-, όταν στο σύνολο της χρήσης σε όλες της αγορές που δραστηριοποιείται ο όγκος πωλήσεών του άγγιξε τα 2,412 δισ. units.

Το πρώτο εξάμηνο ο όμιλος Coca Cοla HBC εμφάνισε αύξηση 19,4% στα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε οργανική βάση και κατά 29,6% σε δημοσιευμένη βάση. Εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 25,2% σε οργανική βάση, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 12,1%, ενώ η ενσωμάτωση της Αιγύπτου, προσέθεσε 7 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των καθαρών εσόδων σε δημοσιευμένη βάση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v