Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Βελτιωμένες επιδόσεις στους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης

H μακροχρόνια συμμετοχή του ομίλου στο FTSE4Good δείχνει την προσήλωσή μας στα κριτήρια ESG, έτσι ώστε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους, δήλωσε η Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας.

ΟΤΕ: Βελτιωμένες επιδόσεις στους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης

Με βελτιωμένη βαθμολογία ο ΟΤΕ περιλαμβάνεται για 14η συνεχή χρονιά στη διεθνή σειρά δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good για τις ισχυρές επιδόσεις του σε θέματα ESG. Είναι η μόνη εταιρεία τηλεπικοινωνιών από την Ελλάδα και ανάμεσα σε 40 εταιρείες του κλάδου από 23 χώρες, που περιλαμβάνεται στο δείκτη FTSE4Good Emerging Index, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συνολικά ο δείκτης περιλαμβάνει 567 εταιρείες.

Όπως επιβεβαίωσε η FTSE Russell, ύστερα από ανεξάρτητη αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια FTSE4Good, ο OΤΕ πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριληφθεί στη σειρά δεικτών που αξιολογούν και παρακολουθούν αναλυτικά την απόδοση εισηγμένων εταιρειών σχετικά με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης. Η σειρά δεικτών FTSE4Good αποτελεί ένα εργαλείο για τους επενδυτές που επιθυμούν να ευθυγραμμίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους με τις αξίες τους ή επιδιώκουν να επενδύσουν σε εταιρείες με βάση τη διαχείριση των κινδύνων ESG και την επίδειξη κορυφαίων πρακτικών διαχείρισης.

«H μακροχρόνια συμμετοχή του OΤΕ στο FTSE4Good δείχνει τη σταθερή προσήλωσή μας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και στην υιοθέτηση κριτηρίων ESG, έτσι ώστε να φτάσουμε το όραμά μας για έναν κόσμο καλύτερο για όλους μέσα από την τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να λειτουργούν υπεύθυνα, αναζητούν διαρκώς τρόπους ώστε να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλον σε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.», δήλωσε η κα Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου OΤΕ.

Σχετικά με την παραμονή του OΤΕ στο δείκτη FTSE4Good, ο κ. Ευρίκος Σαρσέντης, Διευθυντής Εξαγορών, Συγχωνεύσεων και Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου OΤΕ, δήλωσε σχετικά:

«Ο FTSE4Good είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, που συμβάλλει στις επιλογές των επενδυτών για να πραγματοποιούν κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Ο OΤΕ έχοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του στρατηγικής και λειτουργίας κατορθώνει να βρίσκεται ανάμεσα σε εταιρείες που πληρούν συγκεκριμένα ESG κριτήρια και να προσελκύει το ενδιαφέρον».

O OTE συνολικά ανταποκρίνεται σε αξιολογήσεις αναλυτών και συμμετέχει σε σειρά δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης, όπως: FTSE4Good, Best Emerging Market Performers Ranking by VIGEO-EIRIS, δείκτης ΑΤΗΕΧ ESG, “Prime” Corporate ESG Performance από ISS-ESG, MSCI ESG Research, κατηγορία «Leadership Α/Α-» στο CDP για θέματα Κλιματικής Αλλαγής και στο δείκτη 2022 Bloomberg LP Gender-Equality Index (GEI).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v