Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το κόστος ροκάνισε τα κέρδη της Κίκιζας

Η σημαντική αύξηση των τιμών των α’ υλών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα πίεσαν την τελική γραμμή της ελληνικής εταιρείας ζυμαρικών. Τα ταμειακά διαθέσιμα, το προσωπικό, το μέρισμα, οι προοπτικές και η συμβολή της Terra Creta.

Το κόστος ροκάνισε τα κέρδη της Κίκιζας

Η αστάθεια της αγοράς, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι αυξήσεις των τιμών των α’ υλών (σιτηρά και υλικά συσκευασίας) έπληξαν την κερδοφορία της Μέλισσα - Κίκιζας.

Τα καθαρά κέρδη της βιομηχανίας ζυμαρικών που έβαλε “πόδι” και στην αγορά του ελαιολάδου μέσω της εξαγοράς της Terra Creta, σε επίπεδο ομίλου, υποχώρησαν κατά 85,66% στις 729.490 ευρώ, ο τζίρος κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας πωλήσεων και της ενσωμάτωσης της εξαγορασθείσας Terra Creta, αυξήθηκε κατά 5,4% στα 77,9 εκατ. ευρώ και αντιστάθμισε τη μείωση του όγκου σε σχέση με το υψηλό 2020 που ήταν επηρεασμένο από τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας.

Το κόστος από την μεταβολή αποθεμάτων - αναλώσεις υλών και υλικών αυξήθηκε κατά 15,1%, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν λόγω του αυξημένου δανεισμού για την πραγματοποίηση της εξαγοράς της Terra Creta. Η συνεισφορά της τελευταίας στις ενοποιημένες πωλήσεις, στα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και στο EBITDA του oμίλου, για το χρονικό διάστημα από την απόκτηση ελέγχου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021, ήταν 1,497 εκατ. ευρώ, 84.282 ευρώ (ζημιά) και 23.184 (αρνητικό), αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρήσης τα αποθέματα του ομίλου αυξήθηκαν 29,3% λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών των ‘Α Υλών και των Υλικών Συσκευασίας. Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού αυξήθηκε στα 323 άτομα στον όμιλο και 227 στην εταιρεία (2020: 277 και 223 άτομα αντίστοιχα), τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ξεπέρασαν τα 5,894 εκατ. ευρώ από 1,514 εκατ. ευρώ ενώ το μέρισμα για τη χρήση είναι 300.677,60 ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ που διένειμε πέρυσι.

Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η Μέλισσα - Κίκιζας συνέχισε τις επενδύσεις. Ολοκλήρωσε την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής κοφτών ζυμαρικών και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και μονάδας «Συμπαραγωγής Ενέργειας» στο εργοστάσιο της Λάρισας.

Την τρέχουσα χρήση οι προκλήσεις, όπως αναφέρει η διοίκηση της στις οικονομικές της καταστάσεις, είναι πολλές. Παρ’ όλα αυτά η διοίκηση της προσβλέπει στη σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και σκοπεύει να προχωρήσει στην υλοποίηση των αναπτυξιακών της σχεδίων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v