Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 20/10 η ΓΣ για την αγορά ιδίων μετοχών

Την έγκριση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 20/10 η ΓΣ για την αγορά ιδίων μετοχών

Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας σε αορίστου χρόνου. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

2. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του COVID-19, ενημερώνει τους μετόχους δεν είναι δυνατή η συμμετοχή με φυσική παρουσία και ότι δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία πριν και κατά τη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v