Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΒΑΞ: Αύξηση κερδών, πτώση τζίρου το πρώτο εξάμηνο

Κέρδη μετά φόρων €12,7 εκατ. έναντι €5,9 εκατ. στο α’ εξάμηνο 2021 ανακοίνωαε ο εισηγμένος όμιλος. Στα 194,3 εκατ. ευρώ υποχώρησε ο τζίρος. Μεγάλες αυξήσεις τιμών στα κατασκευαστικά υλικά, καθυστερήσεις στην έναρξη νέων έργων.

ΑΒΑΞ: Αύξηση κερδών, πτώση τζίρου το πρώτο εξάμηνο

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2022, μία περίοδο η οποία χαρακτηρίστηκε από την σημαντική ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων αλλά και την ολοκλήρωση μίας σειράς μεγάλων συμβάσεων κυρίως στο εξωτερικό, την πώληση των έργων ΑΠΕ της θυγατρικής Volterra, και την υστέρηση του κύκλου εργασιών λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη νέων έργων.

Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Εργων

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου ανήλθε σε €2,0 δισ., έναντι €1,4 δισ. στο τέλος του 2021. Μετά την 30.06.2022, ο Όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις ενώ παράλληλα υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή, συνολικής αξίας άνω των €0,5 δισ.

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η εκτέλεση έργων εντός του γ’ τριμήνου του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου υπερβαίνει τα €2,5 δισ. την τρέχουσα περίοδο.

Διακοπή Δραστηριότητας Ενέργειας

Η δραστηριότητα της ενέργειας κατηγοριοποιείται ως διακοπείσα στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, λόγω της απόφασης πώλησης της 100% θυγατρικής Volterra, η οποία ήδη έχει μεταβιβάσει σε τρίτους ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ισχύος 112MW.

Συγκεκριμένα, η διακοπείσα δραστηριότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 είχε κύκλο εργασιών €163,6 εκατομμυρίων, και παρήγαγε κέρδη μετά φόρων ύψους €32,9 εκατομμυρίων και EBITDA €34,7 εκατομμυρίων, με τη συμμετοχή και του κεφαλαιακού κέρδους ύψους €39,0 εκατομμυρίων από την πώληση των έργων ΑΠΕ.

Στην αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021, η διακοπείσα δραστηριότητα της ενέργειας είχε συμμετοχή €62,6 εκατομμυρίων στον κύκλο εργασιών, ζημία μετά φόρων ύψους €3,3 εκατομμυρίων και αρνητικό EBITDA €1,4 εκατομμυρίων.

Δραστηριότητα Κατασκευαστικού κλάδου

Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022 ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά το μεγάλο έργο της μελέτης & κατασκευής του σταθμού ενέργειας ισχύος 1.650MW στο Ιράκ, και ο αγωγός φυσικού αερίου IGΒ για τη διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Τα νέα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει ο Όμιλος, όπως η Α’ φάση των υποδομών στο Ελληνικό, η Γραμμή 4 του Αττικού Μετρό και η συμμετοχή στο τμήμα Πάτρα-Πύργος της Ολυμπίας Οδού, βρίσκονταν ακόμη στο στάδιο της εγκατάστασης των εργοταξίων στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του έτους και δεν είχαν περάσει στην φάση της κατασκευής.

Ταυτόχρονα, οι μεγάλες αυξήσεις τιμών στα κατασκευαστικά υλικά, τα μεταφορικά έξοδα και τα καύσιμα οδήγησαν σε γενικότερες καθυστερήσεις στην ανάθεση και έναρξη νέων έργων εντός του 2022, καθώς πολλοί φορείς υλοποίησης έργων αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν τους προϋπολογισμούς των προγραμματισμένων έργων και να αναβάλλουν τις διαδικασίες ανάθεσής τους για αρκετούς μήνες, οδηγώντας σε μειωμένη δραστηριότητα στο α’ εξάμηνο του 2022.

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2022

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 25,7% και ανήλθε σε €194,3 εκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι €261,7 εκατομμυρίων κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο Όμιλος παρουσίασε καθαρό κέρδος μετά φόρων ύψους €12,7 εκατομμυρίων στο α’ εξάμηνο του 2022 έναντι €5,9 εκατομμυρίων στην αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Δανεισμός - Χρηματοοικονομικό Κόστος

Ο δανεισμός του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων leasing μειώθηκε κατά €42,6 εκατομμύρια στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2022, ανερχόμενος σε €452,9 εκατομμύρια την 30.06.2022 έναντι €495,5 εκατομμυρίων στο τέλος του 2021.

Το συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκε σημαντικά στα €9,1 εκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι €11,8 εκατομμυρίων στο α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους, λόγω μείωσης του συνολικού δανεισμού και του επιτοκιακού περιθωρίου των ομολογιακών δανείων

Προοπτικές

Η μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2022 χαρακτηρίζεται συγκυριακή και αναμένεται από τη Διοίκηση του Ομίλου να αντιστραφεί εντός του β’ εξαμήνου του έτους καθώς σύντομα θα περάσουν σε φάση κατασκευής μεγάλα έργα, όπως η Γραμμή 4 του Αττικού Μετρό (έχει ήδη αφιχθεί το πρώτο ΤΒΜ για τη διάνοιξη της σήραγγας) και η Ανατολική Περιφερειακή Οδός (επίκειται το οικονομικό κλείσιμο).

Ταυτόχρονα, προχωρούν οι διαδικασίες για την υπογραφή πολλών νέων συμβάσεων σε διαγωνισμούς που έχει μειοδοτήσει ο Όμιλος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω μεγάλα έργα:

• οδικό τμήμα «Μπράλος-Άμφισσα»
• Ανατολική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης (ΣΔΙΤ)
• σιδηροδρομικό τμήμα Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα
• σύνδεση FSRU Αλεξανδρούπολης (EPC)
• προμήθεια εξοπλισμού ΔΕΔΑ στη Δυτική Ελλάδα

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v