Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: «Προικίζεται» με τα πρώτα ακίνητα η Skyline Real Estate

Ο όμιλος Alpha συνέστησε το SPV που θα αποτελέσει το όχημα της κοινοπραξίας με το σχήμα Dimand-Premia. Μεταφέρονται περίπου 100 ακίνητα αξίας 113,4 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσουν άλλες μεταφορές.

Alpha Bank: «Προικίζεται» με τα πρώτα ακίνητα η Skyline Real Estate

Στη σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV), η οποία θα αποτελέσει το «όχημα» κοινοπραξίας (joint venture) με το σχήμα Dimand-Premia, εφόσον καταλήξουν σε συμφωνία οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, προχώρησε ο όμιλος Alpha, εισφέροντας ακίνητα αξίας 113,4 εκατ. ευρώ και μετρητά 8,58 εκατ. ευρώ.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, η κυπριακή θυγατρική της Alpha Bank, Alpha Group Investments Ltd, σύστησε μια νέα εταιρεία, με την επωνυμία Skyline Real Estate, έδρα την Ελλάδα και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 122 εκατ. ευρώ.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ως εξής: τα 113,4 εκατ. ευρώ, μέσω εισφοράς του 100% των μετοχών 12 εταιρειών, οι οποίες κατέχουν ακίνητα και κατά 8,58 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών. Δέκα ημέρες νωρίτερα, η Alpha Group Investments αγόρασε από την Alpha Group Real Estate πέντε από τις παραπάνω εταιρείες, έναντι τιμήματος 42,5 εκατ. ευρώ.

Οι 12 εταιρείες κατέχουν περίπου 100 ακίνητα και η αξία τους αποτιμήθηκε από την RSM Greece, με βάση τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της 30ής Ιουνίου 2022. Πρόκειται για την πρώτη εισφορά εταιρειών με ακίνητα από πλευράς Alpha. Αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, η οποία εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου, η συναλλαγή Skyline αφορά σε περίμετρο ακινήτων αξίας περί τα 500 εκατ. ευρώ.

Με την ίδια ανακοίνωση, η εισηγμένη γνωστοποιούσε ότι εισέρχεται σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία Dimand- Premia, με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη συναλλαγή Skyline, εντός του γ’ τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Πρόσφατα, σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand δήλωσε ότι η διαδικασία (σ.σ. διαπραγμάτευση) βρίσκεται σε ένα εντατικό ρυθμό δουλειάς, μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, αποκαλύπτοντας ότι στο συζητούμενο joint venture η Dimand-Premia-EBRD θα ελέγχουν το 65% και η Alpha το 35%.

Στις οικονομικές καταστάσεις της 30ής Σεπτεμβρίου η Alpha περιλαμβάνει στα στοιχεία ενεργητικού προς πώληση, ιδιοχρησιμοποιούμενα και ανακτηθέντα ακίνητα, καθαρής λογιστικής αξίας 402,89 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν στο χαρτοφυλάκιο Skyline. Τα assets αποτιμήθηκαν στη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της λογιστικής και εύλογης αξίας μείον τα έξοδα πώλησης. Η ζηµία από την εν λόγω αποτίμηση ανήλθε σε 48,43 εκατ. ευρώ (24 εκατ. ευρώ στις 30/6).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v