Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αύξηση EBITDA στα 176 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Επιστρέφει μετά από 10 χρόνια σε καθαρή κερδοφορία ο όμιλος. «Εχουμε υπεισέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά», το μήνυμα του Ευ. Μπουλούτα.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αύξηση EBITDA στα 176 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Κύκλο εργασιών ομίλου ύψους €739 εκατ. αυξημένο κατά 16% σε ετήσια βάση, παρουσίασε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ το πρώτο εννεάμηνο της χρονίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Το τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις ήταν €259 εκατ. πωλήσεις αυξημένες κατά 6%. 

Αλλα βασικά στοιχεία: 

  • €185 εκατ. συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)για το 9Μ’22, ή αύξηση 41%. Tα EBITDA στο 9Μ’22 ανήλθαν σε €176 εκατ., αυξημένα κατά 67% και στο γ’ τριμ.’22 σε €59 εκατ. αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του ‘21
  • €102 εκατ. κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) στο 9Μ’22, αύξηση >100%, και στο γ’ τριμ. ’22 τα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε €38 εκατ., αυξημένα κατά 39% την αντίστοιχη περίοδο του ‘21
  • €43 εκατ. κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) στο 9Μ’22, έναντι ζημιών €40 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο ‘21, με ΕΒΤ €12 εκατ. στο γ’ τριμ.’22, αυξημένα κατά 52% την αντίστοιχη περίοδο ‘21
  • €16 εκατ. Καθαρά Κέρδη (ΕΑΤ) έναντι ζημιών €56 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με ΕΑΤ €3 εκατ. στο γ’ τριμ.’22 έναντι ζημιών €2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του ‘21
  • Καθαρός Δανεισμός: €608 εκατ. στις 30.09.2022, έναντι €578 εκατ. στις 31.12.2021, ενώ ο Καθαρός Δανεισμός για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €412 εκατ.
  • Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2022 σε €434 εκατ. και στις 31.12.2021 σε €470 εκατ.
  • Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/ετησιοποιημένο συγκρίσιμο EBITDA) διαμορφώθηκε σε 2,6x (2,6x και με LTM συγκρίσιμο EBITDA)
  • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €39,8 εκατ. για το Εννεάμηνο 2022, έναντι εισροών €22,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο ‘21.

Ευθύμιος Μπουλούτας: Μπήκαμε σε σταθερή ανοδική τροχιά

«Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις του 9Μ 2022 καταδεικνύουν, ότι παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος έχει υπεισέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά τόσο τον κύκλο εργασιών του όσο και την κερδοφορία του επιτυγχάνοντας το υψηλότερο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) των τελευταίων ετών και επιστρέφοντας στην κερδοφορία μετά από 10 έτη.

Έχοντας θέσει τα θεμέλια για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ολοκλήρωσε το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ενισχύοντας τους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και του Real Estate, οι οποίοι βρίσκονται σε αναπτυξιακή κερδοφορία.

Επιπρόσθετα, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων €2,7 δισ. του κατασκευαστικού κλάδου, του οποίου η αναδιάρθρωση είναι σε πλήρη εξέλιξη, δημιουργεί θετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις 29/11 ολοκληρώνεται η διαδικασία διάσπασης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με απόσχιση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σύσταση νέας εταιρείας. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Η συναλλαγή αυτή όπως και η αναμενόμενη προπληρωμή του Διεθνούς Ομολόγου, δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει σημαντικό μέρος των έργων υποδομών που αναμένονται και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στον κλάδο.

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά αν δεν είχαμε την αμέριστη υποστήριξη των εργαζομένων μας, οι οποίοι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση επανέφεραν τον Όμιλο σε κερδοφορία και τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά για την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχωρά με σταθερή αναπτυξιακή πορεία, στηριζόμενος στο νέο επιχειρηματικό του μοντέλο. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ισχυροποίηση των κύριων τομέων δραστηριότητας, η ενίσχυση συνεργειών, η ουσιαστική προώθηση καινοτόμων πρακτικών και η συνεχής δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία».

 

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v