Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση 37% στα έσοδα της Mobile Technology

Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η ανάπτυξη της εταιρείας. Πού κυμάνθηκαν τα κέρδη.

Αύξηση 37% στα έσοδα της Mobile Technology

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης που ολοκληρώθηκε στις 30/6/2022, η Mobile Technology, παρουσίασε αύξηση 37% στον κύκλο εργασιών της, ο οποίος ανήλθε στα 7,01 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και αύξηση 31% στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) , που ανήλθαν περίπου σε 976.000 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της Mobile Technology επίσης σημείωσαν αύξηση της τάξης του 33% και ανήλθαν στα 767.000 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 36% και ήταν 595.000 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάπτυξη της Mobile Technology κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ήταν αποτέλεσμα της ευρύτερης εμπορικής στρατηγικής που εφαρμόζει η εταιρεία. Η Mobile Technology προωθεί ολοκληρωμένες λύσεις που μετασχηματίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες στα Logistics και στη Λιανική. Τόσο οι λύσεις, όσο και τα προϊόντα της έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα στην αύξηση της παραγωγικότητας. Παράλληλα, η Mobile Technology ως τεχνολογικός συνεργάτης του 60% των 300 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη χώρα, φρόντισε να αναβαθμίσει περαιτέρω τις υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης που παρέχει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v