Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΣ: Απέκτησε εξωχρηματιστηριακά το 2,25% η βασική μέτοχος

Η εταιρεία HQF AET κατέχει πλέον ποσοστό σε δικαιώματα ψήφου 87,984% καθώς και αντίστοιχο ποσοστό δικαιωμάτων προτίμησης στην επικείμενη ΑΜΚ της εκδότριας

ΒΙΣ: Απέκτησε εξωχρηματιστηριακά το 2,25% η βασική μέτοχος

Η εταιρεία ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ σε συνέχεια της από 12/01/2023 γνωστοποίησης της μετόχου HQF AET, ενημερώνει, για τα κατωτέρω :

Η εταιρεία HQF AET, ως βασική μέτοχος της εταιρείας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ (εκδότριας), ενεργούσα δια του εκπροσώπου της Δημητρίου Φιλίππου του Ιωάννη, Προέδρου & διευθύνοντος σύμβουλου τόσον αυτής (της βασικής μετόχου) όσο και της εκδότριας, ενημερώνει την εκδότρια, ότι απέκτησε εξωχρηματιστηριακά στις 11.01.2023 111.720 μετοχές της εκδότριας (ποσοστό 2,249%) με αξία συναλλαγής 13.406,40 ΕΥΡΩ και 111.720 δικαιώματα της εκδότριας (ποσοστό 2,249%) με αξία συναλλαγής 98.313,60 ΕΥΡΩ και κατέχει πλέον ποσοστό σε δικαιώματα ψήφου 87,984% καθώς και αντίστοιχο ποσοστό δικαιωμάτων προτίμησης στην επικείμενη ΑΜΚ της εκδότριας, από 85,736% που κατείχε πριν από την συναλλαγή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v