Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Η Winex Investments άσκησε δικαιώματα προτίμησης αξίας €49,36 εκατ.

Η Winex Investments άσκησε δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής που αντιστοιχούν σε 42.195.536 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 49.368.777,12 ευρώ. Η εταιρεία είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου.

Intrakat: Η Winex Investments άσκησε δικαιώματα προτίμησης αξίας €49,36 εκατ.

Η «INTRAKAT», ανακοινώνει ότι, κατόπιν της γνωστοποίησης που έλαβε στις 30.1.2023, η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» άσκησε στις 25.1.2023 για ίδιο λογαριασμό δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής για την απόκτηση νέων μετοχών της Εταιρείας που εκδίδονται με τιμή διάθεσης 1,17 Ευρώ ανά μετοχή (οι «Νέες Μετοχές») στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2022, και συγκεκριμένα άσκησε δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής που αντιστοιχούν σε 42.195.536 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 49.368.777,12 ευρώ.

Η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v