Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Οχημα» για εισαγωγή της Intracom Properties στο ΧΑ η ΚΛΜ

Στη νέα θυγατρική της θα εισφέρει τα ακίνητα της Κλουκίνας - Λάππας η εισηγμένη. Σε νέα θυγατρική και η εμπορική δραστηριότητα στα βρεφικά είδη, με συμμετοχή και της οικογένειας Λάππα.

«Οχημα» για εισαγωγή της Intracom Properties στο ΧΑ η ΚΛΜ

Το σχέδιό της για την Κλουκίνας Λάππας, μετά και την απόκτηση ποσοστού συνολικά 74,2% της εταιρία,  καταγράφει σε ανακοίνωσή της η Intracom, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr

Η εισηγμένη τονίζει ότι θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση, ενώ επιβεβαιώνει τις πληφορορίες για αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της ΚΛΜ στη νέα θυγατρική Intracom Properties. 

Οσον αφορά στην εμπορική δραστηριότητα της πώλησης βρεφικών ειδών, στόχος είναι η αδιάλειπτη συνέχειά της ως ξεχωριστής εταιρίας μέσω απόσχισης του κλάδου και εισφοράς σε νέα θυγατρική της Intracom, με συμμετοχή και της οικογένειας Λάππα στο μετοχικό κεφάλαιο και τη διοίκηση.

Η ανακοίνωση

Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) (η Εταιρεία), σε συνέχεια των από 2 και 3 Φεβρουαρίου 2023 Ανακοινώσεών της σχετικά με την απόκτηση συμμετοχής στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.» (η Κ.Λ.Μ.), και προς διευκρίνιση σχετικών δημοσιευμάτων, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, βάσει του από 2.2.2023 δεσμευτικού Μνημονίου Συναντίληψης, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις όροι και αιρέσεις που έχουν τεθεί, θα οδηγήσει στην απόκτηση από την Εταιρεία συνολικού ποσοστού 74,2% στην Κ.Λ.Μ., με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Πρόθεση της Εταιρείας με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της είναι η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Κ.Λ.Μ. σε συνέργεια με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο που εισφέρει στη νέα θυγατρική της, Intracom Properties, μέσω της, σε εξέλιξη, διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ακινήτων με σύσταση νέας εταιρείας και εισφοράς του σε αυτήν με στόχο την ενιαία περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Σκοπός είναι η συγχώνευση της K.Λ.Μ. Α.Ε. με τη νέα θυγατρική, Intracom Properties, μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη και η μετονομασία της Κ.Λ.Μ. σε Intracom Properties.

Αναφορικά δε με την εμπορική δραστηριότητα της πώλησης παιδικών και βρεφικών ειδών (περιλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των καταστημάτων Mothercare) της Κ.Λ.Μ. Α.Ε., στόχος είναι η αδιάλειπτη συνέχειά της, ως ξεχωριστής εταιρείας, μέσω απόσχισης του σχετικού κλάδου και εισφοράς του σε νέα θυγατρική του Ομίλου Intracom, με συμμετοχή και της οικογένειας Λάππα στη μετοχική σύνθεση και τη διοίκηση του νέου σχήματος με απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Τέλος, η θυγατρική ΚΛΜ ΑΤΕ, η οποία θα διατηρήσει στην κυριότητά της το Υδροηλεκτρικό Πάρκο, θα μεταβιβαστεί στην οικογένεια Λάππα αφού πρώτα έχουν μεταφερθεί τα λοιπά ακίνητά της, ως ανωτέρω.

Όλα τα παραπάνω, όπως είναι αυτονόητο, τελούν υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών αποφάσεων και εγκρίσεων, της έκδοσης των τυχόν απαιτούμενων αδειών και της τέλεσης όλων των αναγκαίων διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

Η INTRACOM HOLDINGS θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για όποιες εξελίξεις με επόμενες ανακοινώσεις της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v