Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακρίτας: Έκδοση ομολογιακού για την αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού

Έκδοση κοινού εμπράγματως ασφαλισμένου ομολογιακού δανείου διάρκειας επτά ετών και συνολικής ονομαστικής αξίας €17.500.000.

Ακρίτας: Έκδοση ομολογιακού για την αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού

Η AKRITAS, ανακοινώνει την έκδοση κοινού εμπράγματως ασφαλισμένου Ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως του, και ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών, διάρκειας επτά (7) ετών, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) € 17.500.000, βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2013, το οποίο καλύφθηκε από την Optima bank.

Το προαναφερθέν Ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας, από την οποία θα προκύψει απομείωσή του κατά περίπου €18.000.000.

Με τη συγκεκριμένη έκδοση, ολοκληρώνεται μια μακροχρόνια διαδικασία διαπραγμάτευσης της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας, που συμβάλλει δραστικά στη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή της πορεία, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή της διάρθρωση και τον δείκτη των Ιδίων Κεφαλαίων.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί η συμβολή της Optima bank η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην περαίωση της συναλλαγής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v